איך מיין אז ביים שער-בלאט שרייבט מען נאר עטליכע ווערטער איבער דעם אוסגעוועלטע ארטיקל מיט א לינק צום ארטיקל.

אדער קען מען שרייבן "ווייטער" אונטער די עטליכע ווערטער, און דער המשך וועט מען זעהן אין אן אנדער בלאט רוני 15:06, 18 יאַנואַר 2006 (UTC)ענטפֿער[ענטפֿער]

דאָס איז א רעדן בלאַט פון א אַן אַנאנימען באַניצער וואָס האט נאך נישט געשאַפֿן קיין קאנטע, אדער באניצט זיך נישט דערמיט. דערוועגן, מוזן מיר זיך באניצן מיט זיין IP אדרעס כדי אים צו אידענטיפיצירן. עס קען זיין אז עטלעכע אנדערע ניצן אויך דעם IP אדרעס. אויב זענט איר אן אנאנימער באַניצער וואס שפירט אז איר האט באקומען מעלדונגען וואס זענען נישט שייך צו אייך, ביטע שאַפֿט א קאנטע אדער טוט זיך אריינלאגירן כדי צו פארמיידן דאס אין די עתיד זיך פארמישן מיט אנדערע אַנאנימע באַניצערס.