באבעל באניצער אינפארמאציע
he-N משתמש זה דובר עברית כשפת אם.
yi-0 דער באניצער האט נישט קיין ידיעה אין יידיש (אדער פארשטייט די שפראך מיט גרויסער שוועריקייט).

יוסף יצחק ראטטענבערג