[1] א שאד אז עס האט גענומען אפאר יאר פאר געוויסע מענטשן צו באגרייפען, אז א וויקיפעדיע וואס באשטייט בלויז פון א קאלעקציע ידיעות איבער אלע רעביס און אדמורים איז נישט קיין ענציקלאפעדיע...

איך בין הראל פון דער וויקיפעדיע אין העברעיש. איך קאן אייגנטליש קיין אידיש, נור דויטש. אזוי איסט מיין אידיש נישט זו גוט. אבער פרשטעהען קאן איך זו א ביסל. א גוט טאג!

דער מאנטש טראכט אונד דער גוט לאכט.

ולשע ברוכע זאגט מאן איבר גאר ניכט?