דער באַניצער איז דערווייַל פֿאַרשפאַרט. די לעצטע בלאָקירן לאג אַקציע איז צוגעשטעלט אונטן:

קיין באַניצער־בלאַט נישט פֿאַר רחמים רבים

הדף הזה אמור להיות מיוצר ונערך על רחמים רבים