מוסטערן (ביז ט״ו אדר פ״א)

שפראך-קאד
קאלירן


באַן מוסטערן


פאן מוסטערן


שטומף מוסטערן