קאנסערוואטיוו פארטיי (פאראייניגטע קעניגרייך) - אנדערע שפראכן