דייוויד דער צווייטער, מלך פון שאטלאנד - אנדערע שפראכן