גאנצע ליקוי חמה פונעם 22סטן יולי 2009 - אנדערע שפראכן