שעדיקונג־פילטער פארוואלטונג

אונטערשייד צווישן ווערסיעס

איינהייטווערסיע פון 17:13, 30 יוני 2014 דורך Glaisherווערסיע פון 12:12, 4 יולי 2014 דורך Glaisher
גרונטלעכע אינפֿארמאַציע
פֿענער:
אַקטיוויזירט
 
הערות:
Temporary filter to deal with persistent LTA
Temporary filter to deal with persistent LTA
Disabled.