אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "װיקיפּעדיע:קלארשטעלונג"

 
וויקיפעדיע איז נישט אחריות אויף קאפי רייט פארלעצונגן, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא ברעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אלייןס.
=== טרעידמארקס ===
Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited in the articles of the Wikipedia encyclopedia are the property of their respective owners. Their use here does not imply that you may use them for any other purpose other than for the same or a similar informational use as contemplated by the original authors of these Wikipedia articles under the GFDL licensing scheme. Unless otherwise stated Wikipedia and Wikimedia sites are neither endorsed nor affiliated with any of the holders of any such rights and as such Wikipedia cannot grant any rights to use any otherwise protected materials. Your use of any such or similar incorporeal property is at your own risk.
 
== וויקיפעדיע גאראנטירט נישט די ווארהייט פון אינפארמאציע אין איר ==
3,463

רעדאקטירונגען