אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "װיקיפּעדיע:קלארשטעלונג"

די אינפארמאציע ווערט אייך אהערגעשטעלט אומזינסט, און עס איז '''נישטא''' קיין שום אפמאך אדער פארשטענדעניש '''נישט''', צווישן דיר און '''וויקיפעדיע''' אין צוזאמנהאנג צו דיין באניצונג אדער יעדע סיי וואסערע דיינער אן ענדערונג אין די אינפארמאציע, קיינער אין וויקיפעדיע איז נישט פאראנטווארטליך אויף קיין שום ענדערונג עדיט, צולייגונג אדער אויסמעקעריי פון אלע אינפארמאציע, וואס דו ביסט אויסגעשטעלט צו שרייבן אין '''וויקיפעדיע''' אדער אין סיי וואסארא אנדערע פראיעקט פארבינדן צו איר.
==דינא דמלכותא דינא==
'''די שרייבער אין וויקיפעדיע פארפליכטן זיך צו האנדלן אין איינקלאנג צום געזעץ מיטן געצליכןגענצליכן תמימות, מיט א פערזענליכער און פובליק פארנאטווארטליכקייט נישט צו ברעכן דאס געזעץ און נישט צו וואנדאליזירן די אינהאלט וואס ערשיינען אויפן סייט. עס איז נישט ערלויבט אריינצוברענגן טעקסט אדער פיילס פון סייטס וואס זענען באשיצט מיט קאפי רייט געזעצן, לשון הרע, פארשמוצנגן קעגן מענשטן, אדער א עבירה פון יעדן סיי וואסארא אנדערע געזעץ, אריינגערעכנט אויפצודעקן סודות פון לאנד, פריוואטע דאקומענטן, פריוואטקייט אינפארמאציע וואס פארשטערן די פריוואטקייט געזעצן פון דאס לאנד, פאנטענטן און ביזנעס סודות, און ביישפילן פון אנדערע.'''
 
'''ארטיקלן וואנדאליזם במזיד איז אן עבירה פון אינטערנעט געזעץ. '''
 
'''ארטיקלן וואנדאליזם במזיד איז אן עבירה פון אינטערנעט געזעץ. '''
''' וויקיפעדיע איז נישט אחריות אויף קאפי רייט פארלעצונגן, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא ברעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אלייןס.'''
 
 
''' וויקיפעדיע איז נישט אחריות אויף קאפי רייט פארלעצונגן, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא ברעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אלייןס.'''
 
== וויקיפעדיע גאראנטירט נישט די ווארהייט פון אינפארמאציע אין איר ==
3,463

רעדאקטירונגען