אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "אביגדור מילער"

ער האט טאקע געשריבן און אוועקגענומען פון זיינע קינדער און אייניקלך די רשות צו איבערזעצן זיינע ספרים פון ענגליש אויף היברו און דאס פארשריבן אז בלויז יענער גור'ע חסיד מעג דאס טאן.
====[[חסידות]]====
ער האט זיך נישט געפירט בחסידות און אפט מאל מבזה געווען קעגן זייער התנהגות אבער ער פלעגט אייביג זאגן אז די אמת איז ביי די חסידים. מיטן משל פון חפץ חיים אז ווען מען איז געקומען צו אים זיך אפרעדן אז די חסידים טרעטן אויפן שלחן ערוך און דאווענען שפעיט, האט דער חפץ חיים גענטפערט: ''זיי דאווענען שפעיט טאקע אבער מיר ליטוואקעס דאווענען שוין נישט בכלל''.
===== [[פרישות]] =====
ער האט נישט געגעסן קיין מזונות, געשלאפן אויף א ברעט אונטערן ריקן. און געגעסן נאר פרוכט און פלייש אויב די ווייב האט דאס ספעציעל געקאכט.
612

רעדאקטירונגען