אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "אברהם שלמה יאווא"

 
==[[שימוש תלמידי חכמים]]==
ער האט זוכה געווען לקירבה יתירה סיי ביי ר' [[אהרן טייטלבוים]] וואס ער איז געווען א שטוב מענטש, און סיי ביים [[ברך משה]] אלס פייערדיגערבחור חסידנאך וואסווען ער האטאיז נישטגעווען פארפעלטאין קייןמאנרוי, טישןער יארןאיז לאנגגעווען נאךאזא דיסארט חתונהשטיב אין וויליאמסבורג. אויך ביים [[אשווארע רבי שליט"א]]מענטש וואס ערר' ווייסטאהרן נאצוזאגןהאט אגעקענט שללרעדן פוןמיט מעשיותאים אין ספירו צדיקים פון אמאליגען דור.לערנען און בעיקר ביי ר' [[אביגדוראהרן מילער]]טוט וואסזיך ערטאקע האט נאכגעלאפןאויף מיט מסירתאים נפשאלס כאטשיגזיין ר'דיימאנט אביגדוראון האטזעצט אים שטענדיגנעבן פארטריבןזיך פוןביי זיךאלע נישטגרויסע וועלענדיגמסיבות האבןאין קיין חסידיםוויליאמסבורג.
 
אויך איז ער געווען א תלמיד חביב פון [[ברך משה]] אלס פייערדיגער חסיד וואס ער האט נישט פארפעלט קיין טישן יארן לאנג נאך די חתונה אין וויליאמסבורג און שטענדיג געגאנגן זיך קוויטעלן צו יעדע קלענסטע געלגענהייט.
 
אויך ביים [[אשווארע רבי שליט"א]] וואס ער ווייסט נאצוזאגן א שלל פון מעשיות אין סיפורי צדיקים פון אמאליגען דור. וואס היינט צוטאגס באזוכט ער אים וועכענטליך צו שמועסן און מקבל זיין פון דעם אמאליגען אוצר.
 
אבער בעיקר האט ער זיך אויסגעפארעמט זיין לעבן ביי ר' [[אביגדור מילער]] וואס ער האט נאכגעלאפן מיט מסירת נפש כאטשיג ר' אביגדור האט אים שטענדיג פארטריבן פון זיך נישט וועלענדיג האבן קיין חסידים.
 
משך פון די לעצטע פינעף יאר פונעם לעבן און שאפן פון ר' אביגדור הערט מען אויף הונדערטע טעיפס די שטימע פון ר' אברהם שלמה פרעגן כל מיני שאלות פון ר' אביגדורס שיעורים אז דער דבר ה' זאל ארויסגיין אויף די וועלט.
612

רעדאקטירונגען