אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מענטשלעכע אנאטאמיע"

דאס מענטשליכע קערפער ווי די קערפער פון אלע חיות איז צוזאמגעשטעלט פון [[סיסטעמען]] וואס איז צאמגעשטעלט פון [[גלידער]] וואס איז צאמגעשטעלט פון [[טישו]] וואס איז צאמגעשטעלט פון [[צעל]]ן.
==סיסטעמען פון די מענטשליכע קערפער==
* [[בלוט ציקולאציעצירקולאציע]] סיסטעם. - וואס פאפמפט בלוט ארום דעם גאנצען סיסטעם, אריינגערעכטן [[לימפאטיק סיסטעם]] וואס פירט [[לימפ]] צווישן [[טישו]]ס און די [[בלוט]].
* [[פארדייאונג סיסטעם]] - וואס פראדוצירט די [[עסענווארג]] מיט די [[מויל]] [[קושקע]] [[מאגען]]. אריינגערעכנט דאס [[ארויסגיין]].
* [[ארויסגיין סיסטעם]] - אריינגערעכנט די [[נירן]] און אלע ארומיגע גלידער וואס זענען פארטאן אין די [[צואה]] מיט [[יורין]] פראדוקציע.
448

רעדאקטירונגען