אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "מוסטער:דף היומי/תשפ"ב"

קיין רעדאקטירונג רעזומע
(געשאַפֿן בלאַט מיט '{{#קלייב:{{{דאטע|{{יידישע דאטע|xhxjj xjF}}}}} |א' תשרי = מסכת ביצה דף ז' |ב' תשרי = מסכת ביצה דף ח' |ג' תשרי = מסכת ביצה דף ט' |ד' תשרי = מסכת ביצה דף י' |ה' תשרי = מסכת ביצה דף י"א |ו' תשרי = מסכת ביצה דף י"ב |ז' תשרי = מסכת ביצה דף י"ג |ח' תשרי = מסכת ביצה דף י"ד |ט' תש...')
 
 
|ג' חשוון = [[מסכת ביצה]] דף ל"ט
|ד' חשוון = [[מסכת ביצה]] דף מ'
|ה' חשוון = [[מסכת ראש השנה]] דף ב'<!--
|ו' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ג'
|ז' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ד'
|ח' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ה'
|ט' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ו'
|י' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ז'
|י"א חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ע"אח'
|י"ב חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ע"בט'
|י"ג חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ע"גי'
|י"ד חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף עי"דא
|ט"ו חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף עי"הב
|ט"ז חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף עי"וג
|י"ז חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף עי"זד
|י"ח חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף עט"חו
|י"ט חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף ע"ט
|כ' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ'י"ז
|כ"א חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פי"אח
|כ"ב חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פי"בט
|כ"ג חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"גכ'<!--
|כ"ד חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ד
|כ"ה חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ה
|כ"ו חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ו
|כ"ז חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ז
|כ"ח חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ח
|כ"ט חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף פ"ט
|ל' חשוון = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף צ'
|א' כסלו = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף צ"א
|ב' כסלו = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף צ"ב
|ג' כסלו = [[מסכת מנחותראש השנה]] דף צ"גל'
|ד' כסלו = [[מסכת ראש השנה]] דף צ"ד
|ה' כסלו = [[מסכת ראש השנה]] דף צ"ה
|ד' כסלו = [[מסכת מנחות]] דף צ"ד
|ה' כסלו = [[מסכת מנחות]] דף צ"ה
79,756

רעדאקטירונגען