אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ווערבאַ-וועצלער באַריכט"

 
==זייער אנטלויף איבערצוגעבן דעם באריכט==
נאכ'ן גוט אויספלאנירן זייער אנטלויפן, האבן זיי אנגעהויבן דערמיט אום ערב פסח [[י"ד ניסן]] [[ה'תש"ד]] [[11טן7טן אפריל]] [[1944]]. ווען זיי זענען געווען ביים טעגליכע ארבעט אינדרויסן פון די באראקען לאגער, איז געווען דארט א הויפען [[האלץ|קלעצער]], וואס איז שוין געלעגן דארט א שטיק צייט. און מיט די הילף פון פריינד האבן זיי זיך פארשטעקט אין א לאך אונטער דריי שיכט פון די [[האלץ|העלצער]], און זיי זענען געווען באשמירט מיט רוסישע [[טאבאק]] [[שטויב]] און [[בענזין]], אזוי אז די הונט זאל זיי נישט קענען דערשפירן.
 
נאכ'ן דריטןפערטן טאג וואס מ'האט זיי געזוכט, און זיי האבן געוואוסט לויט אפגעשמועסטע צייכענס פון פריינד, אז מ'זוכט זיי שוין נישט. אבער דאן זענען ווידער די וועכטער געקומען זוכן ביי די האלץ, און שוין אויך אראפגענומען צוויי שיכטן האלץ, אבער דאן האט פלוצלינג אנגעהויבן קלונגען די [[סירענע (אלארם)|סירענע]], און זיי האבן געמיינט אז מ'האט שוין געטראפן וואס מ'זוכט, אוןזענען אוועקגעגאנגען פון דארט.
 
דאן האבןאיז שוין געווארן נאכט, און די צוויי באהאלטענע האבן פראבירט אויפהייבן די האלץ, אבער זענען געווען צו שוואך דערצו.; אבער מיט אומ'געווענליכע קרעפטן האבן זיי דאס געריקט און זיך ארויסגעשלייכט פון דארט, און אנגעהויבן לויפן, און אזוי געלאפן אומגעפער אכציג מייל - דורך וועלדער און דערפער,. מיטזיי זייערהאבן געהאט ווייניג הילף פון די פויער'טעס אונטערוועגנס, ביז זיי האבן דערגרייכט די גרעניץ פון סלאוואקיע. דאס ערשטע זאך האבן זיי געזוכט ווי ס'איז די קאבינעט פון די יודישע אנפירער אין שטאט, מיט'ן ציל איבערצוגעבן דעם גאר וויכטיגע מעלדונג און היסטארישע עדות'שאפט.
 
דאס ערשטע זאך האבן זיי געזוכט ווי ס'איז די קאבינעט פון די יודישע אנפירער אין שטאט, מיט'ן ציל איבערצוגעבן דעם קריטישע מעלדונג און היסטארישע עדות'שאפט.
 
==דעטאלען וועגן דעם באריכט==
1,504

רעדאקטירונגען