אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "על אקצא אינטיפאדע"

אטאקע ליסטע
(נאוויגאציע קעסטל צום סוף)
(אטאקע ליסטע)
 
דערווייל איז שרון געווארן [[פרעמיער מיניסטער]], און נאך א זעלבסטמארד אטאקע וואס האט אויפגערודערט די לאנד, [[פסח]] אויפדערנאכט ביי א סדר, אין די פארק האטעל אין [[נתניה]], וואס 29 זענען אומגעקאמען אין די אטאקע, האט געברענגט דערצו דער באשלוס פון אן אפעראציע קעגן די [[טעראר]], פון די מערב ברעג, [[צהל]] איז אריין אין די שטעט [[זשענין]], [[שכם]], און נאך, און פארניכטעט, און קאנפיסקירט מערערע וואפן, 22 זעלנער, און 52 פאלעסטינער זענען געהרגט געווארן אין די שלאכטן.
 
== טייל פון די טעראר אטאקעס ==
די שוידערליכע טעראר אטאקעס וואס זענען באוויסט.
דאס איז א טיילווייזע ליסטע פון שוידערליכע טעראר אטאקעס, וואס האבן געכאפט די קעפלעך אין די צייטונגען; עס זענען געווען נאך אסאך נישט אזעלכע באוויסטע.
 
2001
אויטאבוס סטאנציע, א פאלעסטינער איז איבערגעפארן מיט זיין אויטאבוס, אכט ישראל זעלנער וואס זענען געווען דארט זענען אומגעקאמען.
 
[[חברון]] שלהבת פס, א קליין קינד, אומגעברענגט דורך א פאלעסטינער צילשיסער, אין איר קינדער וועגעלע.
 
[[תל אביב]] א זעלבסטמערדער האט זיך אויפגעריסן, ביי אן אריינגאנג צו א קלוב, פון וואס 21 יוגענטליכע זענען געהרגט געוארן.
 
[[ירושלים]] אינעם רעסטאראן סובארו, האט א באמבע אומגעברענגט 14 מענטשן.
 
[[עמנואל]] א שיסעריי מיט א באמבע, האבן אומגעברענגט צען מענטשן, ביים אריינגאנג צום שטעטל.
 
[[ירושלים]] 11 יוגענטליכע געהרגט, ביי א געדריטעלטע זעלבסטמארד אטאקע, אין [[בן יהודה]] געגנט.
 
2002, די שווערסטע יאר דורכאויס די אינטיפאדע, און 453 ישראלער זענען אומגעקאמען די יאר.
 
[[חדרה]] גראנאטן אין א זאל 6 אומגעקאמענע.
 
א ציל שיסער ברענגט אום 7 זעלנער, און 3 ציווילע, ביי א זיכערהייט קאנטראל אין מערב ברעג.
 
[[ירושלים]] אין קאפע מאמענט, א זעלבסטמערדער הרגעט 11 מענטשן.
 
קיבוץ מצובה, א באמבע ברענגט אום 6 מענטשן.
 
[[נתניה]] א זעלבסטמערדער רייסט זיך אויף ביי א סדר, פסח ביינאכט, אין די פארק האטעל, און 29 זענען געהרגט געווארן.
 
[[חיפה]] אין מצה רעסטאראן, הרגט א זעלבסטמערדער פערצן מענטשן.
 
ביי יגור קרייצונג, 8 מענטשן געהרגט אין א זעלבסטמארד אטאקע.
 
[[ירושלים]] א באמבע אין [[שוק מחנה יהודה]], 6 געהרגט.
 
[[ראשון לציון]] א זעלבסטמארד אטאקע אין א קלוב, ברענגט אום 14 מענטשן.
 
מגידו קרייצונג, אן אויטא וואס איז געווען פארזעצט מיט א באמבע, קומט נאנט צו אן אויטאבוס. און רייסט אויף, 17 געהרגטע.
 
[[ירושלים]] צוויי באמבעס ביי וויכטיקע שאסייען, ברענגט אום 26 מענטשן.
 
העברעישע אוניווערזיטעט אין ירושלים, א באמבע אין די קאפעטעריע, הרגט 7 סטודענטן.
 
[[מירון]] א זעלבסטמערדער רייסט אויף אן אויטאבוס, 9 געהרגטע.
 
כרכור קרייצונג, אן אויטא צוגעטשעפעט צו א באמבע, רייסט אויף אן אויטאבוס, 14 אומגעקאמען.
 
[[ירושלים]] זעלבסטמארד אטאקע אין אן אויטאבוס, 11 אומגעקאמענע.
 
[[בית שאן]] אין די [[ליכוד]] פארטיי הויפטקווארטיר פון שטאט, 6 געהרגטע.
 
אין יאר 2003 איז שוין געווען ווייניגער טעראר אטאקעס.
 
[[תל אביב]]ע אלטע אויטאבוס סטאנציע, דאפלטע זעלבסטמארד, 23 אומגעברענגט.
 
[[חיפה]] 15 געהרגטע, ביי א זעלבסטמארד אטאקע, אין אן איטאבוס.
 
אן אוטאבוס אויף [[יפו גאס]] אין ירושלים, האט אויגעריסן און אומגעברענגט 17.
 
א זעלבסטמערדער האט זיך אויפגעריסן, אויף אן אויטאבוס וואס איז געקאמען פון [[כותל]], אין די [[בית ישראל]] געגנט אין ירושלים, 23 געהרגטע.
 
[[חיפה]] אין די רעסטאראן מאקסים, זעלבסטמארד אטאקע ברענגט אום 21 מענטשן.
 
מיליטערישע באזע צריפין, אכט געהרגטע ביי א טעראר אטאקע.
 
אריינגאנג צו [[בני ברק]], 4 אומגעקאמענע.
 
2004 איז שוין נישט געווען קיין סאך טעראר אקטיוויטעטן, און דערפאר זענען די אטאקעס פארמינערט געווארן, א טייל דערפון דורך די אבלאוועס פון די מיליטער און שפיאנאזש, וואס האט געכאפט טעראריסטן נאך פארן ארויסגיין צום אטאקע.
 
צוויי באזונדערע זעלבסטמארד אטאקעס, אין ירושלים, ברענגט אום 11 און 8 מענטשן.
 
א דאפעלטע זעלבסטמארד אטאקע אין [[באר שבע]], 16 אומגעקאמען.
 
2005 איז געווען א פאר טעראר אטאקעס, אבער עס איז שוין נישט געווען ווי די יארן פארדעם
 
דאס איז א ליסטע פון אטאקעס, וואס האבן געכאפט די קעפלעך אין די צייטונגען, געווען נאך אסאך נישט אזעלכע באוויסטע.
 
* 2001 אויטאבוס סטאנציע, א פאלעסטינער איז איבערגעפארן מיט זיין אויטאבוס, אכט ישראל זעלנער וואס זענען געווען דארט זענען אומגעקאמען.
* [[חברון]] שלהבת פס, א קליין קינד, אומגעברענגט דורך א פאלעסטינער צילשיסער, אין איר קינדער וועגעלע.
* [[תל אביב]] א זעלבסטמערדער האט זיך אויפגעריסן, ביי אן אריינגאנג צו א קלוב, פון וואס 21 יוגענטליכע זענען געהרגט געוארן.
* [[ירושלים]] אינעם רעסטאראן סובארו, האט א באמבע אומגעברענגט 14 מענטשן.
* [[עמנואל]] א שיסעריי מיט א באמבע, האבן אומגעברענגט צען מענטשן, ביים אריינגאנג צום שטעטל.
* [[ירושלים]] 11 יוגענטליכע געהרגט, ביי א געדריטעלטע זעלבסטמארד אטאקע, אין [[בן יהודה]] געגנט.
* 2002, די שווערסטע יאר דורכאויס די אינטיפאדע, און 453 ישראלער זענען אומגעקאמען די יאר.
* [[חדרה]] גראנאטן אין א זאל 6 אומגעקאמענע.
* א ציל שיסער ברענגט אום 7 זעלנער, און 3 ציווילע, ביי א זיכערהייט קאנטראל אין מערב ברעג.
* [[ירושלים]] אין קאפע מאמענט, א זעלבסטמערדער הרגעט 11 מענטשן.
* קיבוץ מצובה, א באמבע ברענגט אום 6 מענטשן.
* [[נתניה]] א זעלבסטמערדער רייסט זיך אויף ביי א סדר, פסח ביינאכט, אין די פארק האטעל, און 29 זענען געהרגט געווארן.
* [[חיפה]] אין מצה רעסטאראן, הרגט א זעלבסטמערדער פערצן מענטשן.
* ביי יגור קרייצונג, 8 מענטשן געהרגט אין א זעלבסטמארד אטאקע.
* [[ירושלים]] א באמבע אין [[שוק מחנה יהודה]], 6 געהרגט.
* [[ראשון לציון]] א זעלבסטמארד אטאקע אין א קלוב, ברענגט אום 14 מענטשן.
* מגידו קרייצונג, אן אויטא וואס איז געווען פארזעצט מיט א באמבע, קומט נאנט צו אן אויטאבוס. און רייסט אויף, 17 געהרגטע.
* [[ירושלים]] צוויי באמבעס ביי וויכטיקע שאסייען, ברענגט אום 26 מענטשן.
* העברעישע אוניווערזיטעט אין ירושלים, א באמבע אין די קאפעטעריע, הרגט 7 סטודענטן.
* [[מירון]] א זעלבסטמערדער רייסט אויף אן אויטאבוס, 9 געהרגטע.
* כרכור קרייצונג, אן אויטא צוגעטשעפעט צו א באמבע, רייסט אויף אן אויטאבוס, 14 אומגעקאמען.
* [[ירושלים]] זעלבסטמארד אטאקע אין אן אויטאבוס, 11 אומגעקאמענע.
* [[בית שאן]] אין די [[ליכוד]] פארטיי הויפטקווארטיר פון שטאט, 6 געהרגטע.
* אין יאר 2003 איז שוין געווען ווייניגער טעראר אטאקעס.
* [[תל אביב]]ע אלטע אויטאבוס סטאנציע, דאפלטע זעלבסטמארד, 23 אומגעברענגט.
* [[חיפה]] 15 געהרגטע, ביי א זעלבסטמארד אטאקע, אין אן איטאבוס.
* אן אוטאבוס אויף [[יפו גאס]] אין ירושלים, האט אויגעריסן און אומגעברענגט 17.
* א זעלבסטמערדער האט זיך אויפגעריסן, אויף אן אויטאבוס וואס איז געקאמען פון [[כותל]], אין די [[בית ישראל]] געגנט אין ירושלים, 23 געהרגטע.
* [[חיפה]] אין די רעסטאראן מאקסים, זעלבסטמארד אטאקע ברענגט אום 21 מענטשן.
* מיליטערישע באזע צריפין, אכט געהרגטע ביי א טעראר אטאקע.
* אריינגאנג צו [[בני ברק]], 4 אומגעקאמענע.
* 2004 איז שוין נישט געווען קיין סאך טעראר אקטיוויטעטן, און דערפאר זענען די אטאקעס פארמינערט געווארן, א טייל דערפון דורך די אבלאוועס פון די מיליטער און שפיאנאזש, וואס האט געכאפט טעראריסטן נאך פארן ארויסגיין צום אטאקע.
* צוויי באזונדערע זעלבסטמארד אטאקעס, אין ירושלים, ברענגט אום 11 און 8 מענטשן.
* א דאפעלטע זעלבסטמארד אטאקע אין [[באר שבע]], 16 אומגעקאמען.
* 2005 איז געווען א פאר טעראר אטאקעס, אבער עס איז שוין נישט געווען ווי די יארן פארדעם
{{ישראל פאלעסטינער קאנפליקט}}
[[קאַטעגאָריע:על אקצא אינטיפאדע|*]]
[[קאַטעגאָריע:טעראר]]
690

רעדאקטירונגען