אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רבי ר' העשיל פון קראקע"

צוגעלייגט לינקס
מ (Americanhasidichistorian האט באוועגט בלאט רבי ר' העשיל פון קראקא צו רבי ר' העשיל פון קראקע: פארכטען)
(צוגעלייגט לינקס)
רבי אברהם יהושע העשיל פון קראקא (באקאנט אלץ דער רבי ר' העשיל פון קראקא און אויכעט דער רבי ר' העשיל).
 
ער איז געבוירען געווארען ארום שנת שנ"ה צו יין פטאער רבי יעקב, וואס איז גיווען דער רב און ראש ישיבה אין [[בריסק]] שבליטא וואס איז אין ליטא. ר' העשיל איז בעיקר געווען א תלמיד פון זין טאטע, מיט די ציטצייט הטאהאט ער צו געהאלפען זיין טאטע מיטען פירען זיין ישיבה אין לובלין. זיןזיין ערשטער ווייב אי אוועק יונגערהייט, אין יאהר שצ"ה איז זיין פטאער ר' יעקב נתקבל געווארען אלץ רב און ראש ישיבה אין דערדי שטאט [[לובלין|לובלין,]] פולין. אויך דארט איז ער געשטאנען צו זיין פאטערס זייט און איז געווען זיין רעכטע האנט. אין יאהר ת"ד איז זין טאטע אוועק און ר' העשיל ההטאהאט ווייטער געפירט דער ישיבה, אין יאהר ת"י איז ער אויכעט נתמנה געווארען אלאלץ רב פון די שטאט. אינעם יאהר תי"ד איז אוועק דכרדער תוספת יום טוב, [[רבי יום טוב ליפמאן הלר]], ועליכע האט געדינט אלץ רב פון קראקא[[קראקע]], און דער רבי ר' העשיל איז נתמנה געווארען אלץ די רב און זיין פלאץ. אין קראקאקראקע האט ער אויכעט געפירט די ישיבה, דארט האט ער געהאט גאר חשובע תלמידים ועלכע א גרויסע טייל פון זיי זענען שפעטער געווארען פון די גדולי הדור (זעה שפעטער).
 
ער ווערט גערעכענט אלץ אינעראיינער םוןפון די גדולי הדור, און איז געווען זייער באליבט ביי די מאסען.
 
זיין שיטה פון לערנען איז געווען צו פארטיפען אין די רייד פון די גמרא מיט רש"י און תוספות, און פון דארט ווייטער צו לערנען מיט די ראשונים "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", ער איז געווען אנקעגען דידרךדי דרך פון לערנען סתם פילפול.
 
אין די תקופה פון [[גזירת ת"ח ות"ט|ת"ח ות"ט]], איז ער געפארען צו וויעןוואווויען וואו ער האט זיך געטראפען מט די אנשי המלוכה כדי צו שתדלען פאר די די אידין, ער איז אויכעטוכןאויכעט עגאנעןגעגאנען נאך געלט צו העלפען די אלע אידין וואס זענען געשעדיגט געוורען אין די ת"ח ות"ט יארען.
 
עא איז אוועק אין קראקאקראקע כ' תשרי תכ"ד.
 
פון זיינע באקאנטע תלמידים זענען
רבי שמואל קוידנובר- המהרשי"ק.
רבי שבתי כהן- הש"ך.
רבי דוד לידא-עיר דוד.
 
ספריו
ער הטאהאט מחבר געווען א סאך ספרים, אבער נאר א קליין טייטייל פון זיי זענען געדרקט געווארען:
 
חידושים על מסכת בבא קמא.
43

רעדאקטירונגען