אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|מוחל
|מויכל
|"מען דארף עס אָבער דער מומע גיטען מויכל זײַן,..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
|-
|מוחרם
|ראָוו
ראַבאָנים
|"ווײַל אלע האלטן, אז זי איז ניט שולדיק, זי שטאמט פון ראבאָנים."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
|-
|רב
526

רעדאקטירונגען