אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|בית
|בייס (אָדער אַמאָל בייט אָדער בייז)
|"זומער, בייס די באָבע באשע גייט שוין ארויס אין הויף, זיצט זי אפן שוועל און קוועלט אָן, ווײַל זי זעט, ווי פון יעדער טיר שיטן זיך און שיטן זיך די רעבזעלמעלעך, ווי שווארצער מאָן."
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|בית־דין
|-
! לשון־קודש !! אויסרייד
!
|-
|ד (אויך די צאָל 4)
|-
|דאגה
|דײַגע
דײַגעס
|
|-
|דאגת־פרנסה
|דײַגעס־פּאַרנאָסע
|
|-
|דאורייתא
|דאָרײַסע
|
|-
|דבקות
|דווייקעס
|
|-
|דבר
 
דוואָרים
|
|-
|דבר־אחר
|דאָוועראַכער
|
|-
|דבר־חול
|דוואַרכאָל
|
|-
|דברי־הימים
|דיוורע־האַיאָמים
|
|-
|דברים־בטלים
|דוואָרים־בעטיילים (אָדער אַמאָל דוואָרים־בטיילים)
|
|-
|דבר־של־קימא
|דאָווער־שעל־קאַיאָמע
|
|-
|דבר־שקר
|דוואַר־שעקער
דיוורע־שעקער
|
|-
|דבר־תורה
|דוואַר־טוירע
דיוורע־טוירע
|
|-
|דג
|דאָג
דאָגים
|
|-
|דהיינו
|דעהײַנע
|
|-
|דובר־שקרים
|דויווער־שקאָרים
דאָוורע־שקאָרים
|
|-
|דוגמא
|דוגמע
דוגמאָעס (אָדער אַמאָל דוגמעס)
|
|-
|דווקא
|דאַפֿקע
|
|-
|דוחה
|דויכע
|
|-
|דוחק
|דויכעק
|
|-
|דוכס
|דוקעס
דוקסים
|
|-
|דוכסה
|דוקסע
דוקסעס
|
|-
|דוכן (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב "דוכנען")
|דוכן
|
|-
|דומם
|דוימעם
|
|-
|דופק (אָדער אַמאָל דפק)
|דויפֿעק
|
|-
|דור
|דאָר
דוירעס
|"דער צווייטער דאָר זעלמעניאנער האָט זיך פארצווײַגט אין דרײַ מעכטיקע שטראָמען און עטלעכע בײַטײַכלעך."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|דור־דורות
|דאָר־דוירעס
|
|-
|דור־המבול
|דאָר־האַמאַבל
|
|-
|דור־המידבר
|דאָר־האַמידבער
|
|-
|דור־הפלגה
|דאָר־האַפֿלאָגע
|
|-
|דורס
|דוירעס
|
|-
|דחק
|טכאַק
|
|-
|דחקות
|דאַכקעס
|
|-
|די־והותר
|דײַ־וועהויסער
|
|-
|דיבוק (אָדער אַמאָל דבוק)
|דיבעק
דיבוקים
|
|-
|דיבור (אָדער אַמאָל דבור)
|דיבער
דיבורים
|
|-
|דיין
|דאַיען
דאַיאָנים
|
|-
|דיינו
|דײַיינו
|
|-
|דיינות
|דײַאָנעס
|
|-
|דייקא
|דייקע
|
|-
|דימיון (אָדער אַמאָל דמיון)
|דימיען
דימיוינעס
|
|-
|דין
|דין
דינים
|
|-
|דין־וחשבון
|דין־וועכעזשבם
|
|-
|דיני־כשרות
|דינע־קאַשרעס
|
|-
|דיני־ממונות
|דינע־מאָמענעס
|
|-
|דיני־נפשות
|דינע־נעפֿאָשעס
|
|-
|דין־תורה
|דין־טוירע
דין־טוירעס
|
|-
|דינה
|דינע
|
|-
|דינה בת יעקב
|דינע באַס יאַנקעוו
|
|-
|דיקדוק (אָדער אַמאָל דקדוק)
|דיקדעק
|
|-
|דיקדוקי־עניות (אָדער אַמאָל דקדוקי־עניות)
|דיקדוקע־אַניִעס
|
|-
|דירה
|דירע
דירעס
|
|-
|דלד (אָדער אַמאָל דלת)
|דאַלעט
|
|-
|דלות
|דאַלעס
דאַלייסים
|
|-
|דלות־פריץ
|דאַלעס־פּאָרעץ
דאַלעס־פּריצים
|
|-
|דלפון
|דאַלפֿן
דאַלפֿאָנים
|
|-
|דלת אמות (אָדער אַמאָל ד׳ אמות)
|דאַלעט אַמעס
|
|-
|דלת על דלת
|דאַלעט אַל דאַלעט
|
|-
|דם
|דאָם
דאָמים
|
|-
|דם־שונא
|דאַם־סוינע
דאַם־סאָנים
|
|-
|דמשק
|דאַמעסעק
|
|-
|דן
|דאַן
|
|-
|דעה
|דייע
דייעס
|
|-
|דעת
|דאַאַס
|
|-
|דעת־הקהל
|דאַס־האַקאָאָל
|
|-
|דעתן
|דײַטן
דײַטאָנים
|
|-
|דעתנות
|דײַטאָנעס
|
|-
|דף
|דאַף
דאַפֿים (אָדער אַמאָל דאַפּים)
|
|-
|דפק
|דייפֿעק
|
|-
|דץ
|דאָץ
|
|-
|דץ הסוחר
|דאָץ האַסויכער (אָדער אַמאָל דאָץ אַסויכער)
|
|-
|דקה
|דאַקע
דאַקעס
|
|-
|דרגא
|דאַרגע
דאַרגעס
|
|-
|דרדקי־מלמד
|דאַרדעקע־מעלאַמעד
דאַרדעקע־מעלאַמדים
|
|-
|דרום
|דאָרעם
|
|-
|דרום־מיזרח
|דאָרעם־מיזרעך
|
|-
|דרום־מערב
|דאָרעם־מײַרעוו
|
|-
|דרוש
|דרוש
דרושים
|
|-
|דריסת־הרגל
|דריסעס־האָרעגל
|
|-
|דרך
|דערעך
דראָכים
|
|-
|דרך־אגב
|דערעך־אַגעוו
|
|-
|דרך־ארץ
|דערך־ערעץ (לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)
(אָדער אַמאָל דערעך־ערעץ לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
|
|-
|דרך־הטבע
|דערעך־האַטעווע
|
|-
|דרך־הישר
|דערעך־האַיאָשער
|
|-
|דרך־המלך
|דערעך־האַמיילעך
|
|-
|דרך־העולם
|דערעך־האָוילעם
|
|-
|דרכי־שלום
|דאַרקע־שאָלעם
|
|-
|דרש
|דראַש
|
|-
|דרשה
 
דראָשעס
|
|-
|דרשן
|דאַרשן
דאַרשאָנים
|
|-
|דת||דאַס
|
|-
|}
526

רעדאקטירונגען