אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
| אויפֿן
אויפֿאַנים
|"... אלץ זאָל זײַן מיטן שיינעם אויפן,..."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|אוצר
|אמת
|עמעס
|"עמעס, ניט זי זעט ווי געהעריק,..."
|
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|אמת־ויציב
526

רעדאקטירונגען