אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן ייִדישן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער און ביישפילן פון ליטעראַטור מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן ייִדישן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|העצאָע (אָדער אַמאָל הויצאָע)
העצאָעס (אָדער אַמאָל הויצאָעס)
|"... און די איבעריקע פאר מיר אף הויצאָעס צו פירן אף דער אייביקער וועלט."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|הוצאות־הדרך
|יערושע
יערושעס
|"... האָט שוין גענומען מייעווייכאמישים רוק אן אדלעכעשבן אף דער יערושע פאר מײַן לעבן נאָך,..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|ירושלים
|לאחדים
|לאַכאָדים
|-
|לאחר
|לאַכער (לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)
(אָדער אַמאָל לעאַכער לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
|"לעאכער מייע שאָנע פון מײַן אישטי זאָלן זיך די טעכטער אלע דרײַ צעטיילן,..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|לאחר־המעשה
|אוילעם
אוילעמעס (אָדער אַמאָל אוילאָמעס)
|"... און כאמישע וועעסרים רוק זאָל מען געבן אף אוילעמעס,..."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|עולם־גולם
526

רעדאקטירונגען