אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער און ביישפילן פון ליטעראַטור מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(אַ לשון-קודש וואָרט מיט פאָנעטיק און מער ביישפילן פונעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער און ביישפילן פון ליטעראַטור מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|לבני
|ליבני (לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7)
|"... און ליבני זישע־שטייזישע שטיי מייעס רוק.."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|לבריאת־העולם
|לעבריִעס־האָוילעם
|-
|לבתי
|לעביטי (לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8)
|"... און לעביטי כײַע־מאשע מייע רוק..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|לגבי
|מאה־דעה
|מייע־דייע
|-
|מאה וחמשים ועשרים
|מייע וועכאמישים וועעסרים
|"... און לעהורוויץ זאָל מען אָפּגעבן מייע וועכאמישים וועעסרים,..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 8.
|-
|מאוים (געניצט אין דעם ייִדישן וואָרט מאוימדיק)
526

רעדאקטירונגען