אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

אַ לשון-קודש וואָרט מיט פאָנעטיק און מער ביישפילן פונעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(אַ לשון-קודש וואָרט מיט פאָנעטיק און מער ביישפילן פונעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער אין ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|-
|אלף
|אַלעף
|-
|אלף
 
אלפים
|עלעף
|אַלעף - דער אות (אָדער אַמאָל עלעף - די צאָל)
 
אַלאָפֿים
|"... אונטער דעם זעקסטן ציגל אין אויוון, רעכטס, אויך ערעך עלעף רוק."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|אלפי־אלפים
|לבנון
|לעוואָנען
|-
|לבני
|ליבני (לויט דעם בוך "זעלמעניאנער")
|"... און ליבני זישע־שטיי מייעס רוק.."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|לבריאת־העולם
|-
|עד־לחשבון
|אַד־לעכעזשבם (אָדער אַמאָל אַד־לעכעשבן לויט "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7)
|אַד־לעכעזשבם
|"... מײַן זון איטשע, האָט שוין גענומען מייעווייכאמישים רוק אן אדלעכעשבן אף דער יערושע פאר מײַן לעבן נאָך,..."
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|עד־לפ״ק
|שעטיכיע
|
|-
|שתי
|שטיי
|"... און ליבני יודע אויך שטיי מייעס רוק..."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 7.
|-
|שתי־וערב
526

רעדאקטירונגען