אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|ת (אויך די צאָל 400)
|-
|ת״ק
|טאַק
|
|-
|תורה־כולה
|טוירע־קולע
|
|-
|תורה. נביאים. כתובים
|טאַנאַך (תנ״ך אָדער אַמאָל טנאַךתנך)
|טאַנאַך (אָדער אַמאָל טנאַך לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)
(אָדער אַמאָל טענאַך לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
|
|-
|
|-
|תיקון (אָדער אַמאָל תקון)
 
תיקונים
|תם
|טאַם
|
|-
|תם־ונישלם
|טאַם־ווענישלעם
|
|-
|תמוז
|טאַמעז
|
|-
|תמונת־אות
|טמונעס־אָס
|
|-
תנאים
|טאַנע
טאַנאָיִם
טאַנאָים
|
|-
|תנא־ברא
|טאַנע־באַרע
|
|-
|תנאי
תנאים
|טנײַ
טנאָיִם
טנאָים
|
|-
|-
|תנועה
תנועות
|טנוע
טנועס
|-
|תנך
|טאַנאַך (אָדער אַמאָל טנאַך)
|
|-
|
|-
|תענית־ציבור
|תפוצות
|טאַנעס־ציבער
|טפֿוצעס
|
|-
|תפוס
|טאָפֿעס
|
|-
|תפוצות(־ישראל)
|טפֿוצעס(־ייִסראָעל)
|
|-
|תפיל
|תפילין
|טפֿיל
|טפֿילן
|
|-
|תפילה
תפילות
|טפֿילע
טפֿילעס
|
|-
|תפילת־הדרך
|תפילין
|טפֿילעס־האַדערעך
|טפֿילן
|
|-
|תפיסה
תפיסות
|טפֿיסע
טפֿיסעס
|
|-
|-
|תקופה
תקופות
|טקופֿע
טקופֿעס
|
|-
|תקיעה
תקיעות
|טקיִע
טקיִעס
|
|-
|תקיעה־גדולה
|טקיִע־גדוילע
|
|-
|-
|תקנה
תקנות
|טאַקאָנע
טאַקאָנעס
|
|-
|-
|תשוקה
תשוקות
|טשוקע
טשוקעס
|
|-
|תשמישי־קדושה
|טאַשמישע־קדושע
|
|-
|תשר״ק
|טאַשראַק
|
|-
|תשר״ק־לשון
|טאַשראַק־לאָשן
|
|-
526

רעדאקטירונגען