אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|שינאה (אָדער אַמאָל שנאה)
שינאות
|סינע
סינעס
|
|-
|שינאת־חינם
|סינעס־כינעם
|
|-
|שכינה
|שכינע
|
|-
|שכיר־יום
|סכיר־יאָם
|
|-
|שכר
|שייכער
|
|-
|שכר־בטלה
|סכאַר־באַטאָלע
|
|-
|שכר־הליכה
|סכאַר־האַליכע
|
|-
|שכר־ועונש
|סכאַר־וועוינעש
|
|-
|שכר־טירחה
|סכאַר־טירכע
|
|-
|שכר־לימוד
|סכאַר־לימעד
|
|-
|שכר־מלאכה
|סכאַר־מעלאָכע
|
|-
|שמות
|שמויס
|
|-
|שמח־בחלקו
|סאָמייעך־בעכעלקע
|
|-
|סאַר
סאָרים
|
|-
|שר־המשקים
|סאַר־האַמאַשקים
|
|-
|סאָרעף
סראָפֿים
|
|-
|שרף (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שרפען אָדער אַמאָל שרפענען)
|סאַרף
|
|-
|-
|שרפה
שרפות
|סרייפֿע
סרייפֿעס
|
|-
526

רעדאקטירונגען