אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|שייכות
|שײַכעס
|-
|שיימע
שמות
|שיימע
שיימעס
|
|-
|
|-
|שלוש־סעודות (אָדער אַמאָל שלששלש־סעודות)
|שאַלעשודעס (אָדער אַמאָל שאָלעש)
|
|-
|
|-
|שלושים (אָדער אַמאָל שלשים)
|שלוישים
|
|
|-
|שלישי
|שלישי
|
|-
|שלל
|שלאַל
|-
|שלמה המלך
|שלוימע האַמיילעך
|
|-
|
|-
|שלשלת
|שאַלשעלעס
|-
|שלש־סעודות
|שאַלעשודעס
|
|-
|שם
שמות
|שעם
שיימעס
|-
|שם־גנאי
|שעם־גנײַ
|
|-
|שם־דבר
|שעם־דאָווער
|-
|שם־הוויה
|שעם־האַוואַיע
|
|-
|שם־המפֿורש
|שעם־האַמפֿוירעש
|-
|שם־טוב
|שעם־טאָוו
|
|-
|שמד
|שמאַד
|-
|שמה
שמות
|שיימע
שיימעס
|
|-
|שמונה־עשרה
|שמוינע־עסרע (אָדער אַמאָל שימענעסרע)
|-
|שמונים
|שמוינים
|
|-
|שמועה
שמועות
|שמוע
שמועס
|
|-
|שמורה
|שמורע
|
|-
|-
|שמיטה
שמיטות
|שמיטע
שמיטעס
|-
|שמים־פנימל
|שאָמאַיִם־פּענעמל
|
|-
526

רעדאקטירונגען