אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|שגיִע
שגיִעס
|-
|שגעון
שגעונות
|שיגאָען
שיגוינעס
|
|-
|שהיות
|שיִעס
|-
|שהי־פהי
|שיִע־פּיִע
|
|-
|שיברי־כלי (אָדער אַמאָל שברי־כלי)
|שיוורע־קיילע
|-
|שיברי־לוחות (אָדער אַמאָל שברי־לוחות)
|שיוורע־לוכעס
|-
|שיבת־ציון
|שיוועס־ציִען
|-
|שיגעון (אָדער אַמאָל שגעון)
שיגעונות
|שיגאָען
שיגוינעס
|
|-
|שידעך
שידוכים
|
|-
|שיהי־פיהי (אָדער אַמאָל שהי־פהי)
|שיִע־פּיִע
|
|-
|שיטה
שיטות
|שיטע
שיטעס
|
|-
|שייכות
|שײַכעס
|
|-
|שיימע
שמות
|שיימע
שיימעס
|
|-
|שיירה
שיירות
|שײַאָרע
שײַאָרעס
|
|-
|שיכבת־זרע
|שיכוועס־זערע
|
|-
|שיקער
שיקורים
|
|-
|שיכור לוט
|שיקער לאָט
|
|-
|שיכחה
|שיקכע
|
|-
|-
|שין
|שין\סין
|-
|שין
|סין
|
|-
526

רעדאקטירונגען