אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|שטר
שטרות (אָדער אַמאָל שטרים)
|שטאַר
שטאָרעס (אָדער אַמאָל שטאָרים)
|
|-
|שטאַר־כויוו
שטאַר־כויוועס
|
|-
|שטר־חצי־זכר
|שטאַר־כאָצי־זאָכער
|
|-
|שטר־מכירה
|שטאַר־מעכירע
|
|-
|שטר־קבלה
|שטאַר־קאַבאָלע
|
|-
|
|-
|שיבעה־טובי־העיר
|שיבעה־עשר־בתמוז
|שיווע־טוּווע־האָיִר
|שיוואָסער־בעטאַמעז
|
|-
|שיבעה־מדורי־גיהנום
|שיווע־מעדורע־געהענעם (אָדער אַמאָל שיווע־מעדורע־גענעם)
|
|-
|שיבעה־עשר־בתמוז
|שיוואָסער־בעטאַמעז
|
|-
526

רעדאקטירונגען