אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|שור־הבר
|שאָר־אַבאָר
|
|-
|שור־הניסקל
|שאָר־אַניסקל
|
|-
|שוירעש
שעראָשים
|
|-
|שושן־הבירה
|שושן־האַבירע
|
|-
|שותפות
|שוטפֿעס
|
|-
|שותק
שותקים
|שויסעק
שאָסקים
|
|-
|שחור
שחורים
|שאָכער
שכוירים
|
|-
|שחיטה
שחיטות
|שכיטע
שכיטעס
|
|-
|שעטעך
שטאָכים
|
|-
|שטיא
|שאַטיע
|
|-
526

רעדאקטירונגען