אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|שבר
|שעווער
|-
|שברים
|שוואָרים
|
|-
|שבת־תשובה
|שאַבעס־טשוּווע
|-
|שגיאה
שגיאות
|שגיִע
שגיִעס
|
|-
|שיגאָען
שיגוינעס
|
|-
|שגץ
|שייגעץ
|
|-
| שד
שדים
| שעד, (אָדער אַמאָל שין־דאַלעט)
שיידים
|
|-
|שד״ר
|שאַדאַר
|
|-
|שדי
|שאַדײַ
|
|-
|-
|שדרה
שדרות
|שעדרע
שעדרעס
|
|-
|-
|שהכל
|שעהאַקל (אָדער אַמאָל שאַקל)
|
|-
|-
|שווא
|שוואָ ׁ(אָדער אַמאָל שייווע)
|
|-
|שווא
|שייווע
|
|-
|שווה־כסף
|שאָווע־קעסעף
|-
|
|-
|שווה־לכל־נפש
|שאָווע־לעכאָל־נעפֿעש
|
|-
|שווה־פרוטה
|שאָווע־פּרוטע
|
|-
|שויכעט
שאָכטים
|
|-
|שוחטות
|שאָכטעס
|
|-
|שויטע
שויטים
|
|-
|שוטר
שוטרים
|שויטער
שאָטרים
|
|-
|שוכן־עפר
שוכני־עפר
|שויכן־אָפֿער
שאָכניי־אָפֿער
|
|-
|שולחן־ערוך
|שולכן־אָרעך
|
|-
|שולט
|שוילעט
|
|-
|שומו שמים
|שוימו שאָמאַיִם
|
|-
|שומע
|שוימייע
|
|-
|שומר־ומציל
|שוימער־אומאַצל
|
|-
|שומר־חינם
|שוימער־כינעם
|
|-
|שומר־ישראל
|שוימער־ייִסראָעל
|
|-
 
שאָמרע־מיצוועס
|
|-
|שומר־שבת
 
שומרי־שבת
|שוימער־שאַבעס
 
שאָמרע־שאַבעס
|
|-
|שומר־שכר
|שוימער־סאָכער
|
|-
|שויפֿעט
שאָפֿטים (אָדער אַמאָל שויפֿטים)
|
|-
|שופך־דם
|שויפֿעך־דאַם
|
|-
|שופך־דמים
|שויפֿעך־דאָמים
|
|-
|שויפֿער
שויפֿרעס
|
|-
|שופר־של־משיח
|שויפֿער־שעל־מעשיִעך
|
|-
|שור־בור
|שור־בור
|
|-
526

רעדאקטירונגען