אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|
|-
|שבט־מוסר
|שבעה־עשר בתמוז
|שייוועט־מוסער
|שיוואָסער בעטאַמעז
|
|-
|שביה
|שיוויע
|
|-
|שביעי
|שוויִיִ
|
|-
|שבע־ברכות
|שעווע־בראָכעס
|
|-
|שבע־חכמות
|שעווע־כאָכמעס
|
|-
|שבר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שברן)
|שאַבער
|
|-
|שבר
|שעווער
|
|-
|
|-
|שיבעה (אָדער אַמאָל שבעה)
|שיווע
|
|-
|שיבעה־עשר־בתמוז
|שיוואָסער־בעטאַמעז
|
|-
|שיבעה־מדורי־גיהנום
|שיווע־מעדורע־געהענעם (אָדער אַמאָל שיווע־מעדורע־גענעם)
|
|-
|שיבעים (אָדער אַמאָל שבעים)
|שיווים
|
|-
|שיברות־הלב (אָדער אַמאָל שיברות־לב אָדער שברות־הלב)
|שיוורעס־האַלעוו (אָדער אַמאָל שיוורעס־לעוו)
|
|-
526

רעדאקטירונגען