אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
כופרים
|קויפֿער
קאָפֿרים|-
|-
|כופר־בעיקר
|קויפֿער־בעיִקער
קאָפֿרים־בעיִקער
|-
|כורעים
|ש (אויך די צאָל 300)
|ש\ס
|-
|שאול־תחתיה
|שויל־טאַכטיִע (אָדער אַמאָל שאָל־טאַכטיִע)
|
|-
|שאלה
שאלות
|שײַלע
שײַלעס
|
|-
|שאלת־תשובות
|שאלות־ותשובות
שאלות־ותשובות (אָדער אַמאָל שאלות־תשובות)
|שײַלעס־טשוּוועס
שײַלעס־אוטשוּוועס (אָדער אַמאָל שײַלעס־טשוּוועס)
|-
|שאלת־נשים
שאלות־נשים
|שײַלעס־נאָשים
שײַלעס־נאָשים
|-
|שאר־בשר
|שייר־באָסער
|-
|שאר־ירקות
|שאַר־יעראָקעס (אָדער אַמאָל שאָר־יעראָקעס)
|
|-
|-
|שב
|שעבע (אָדער אַמאָל שעבאַ)
|שעבע
|
|-
|שבעה־עשר בתמוז
|שיוואָסער בעטאַמעז
|
|-
|שבר (געניצט אין דעם ייִדישן ווערב שברן)
|שאַבער
|
|-
| שאַבעס
שאַבאָסים
|
|-
|שבת־בראשית
|שאַבעס־בריישעס
|
|-
|שבת־גוי
שבת־גויים
|שאַבעס־גוי
שאַבעס־גוייִם
|
|-
|שבת־הגדול
|שאַבעס־האַגאָדל
|
|-
|שבת־חזון
|שאַבעס־כאַזאָן
|
|-
|שבת־יום־טוב
|שאַבעס־יאָן־טעוו
|
|-
|שבת־מברכים
|שאַבעס־מעוואָרכים
|
|-
|שבת־נחמו
|שאַבעס־נאַכמו
|
|-
|
|-
|שיבוש (אָדער אַמאָל שבוש)
שיבושים
|שיבעש
526

רעדאקטירונגען