אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|רות
|רוס
|
|-
|רזין־דרזין
|ראָזן־דעראָזן
|
|-
|רח״ש
|ראַכאַש (אָדער אַמאָל רעכאַש)
|
|-
|רחבות
|ראַכוועס
|
|-
|רחום
|ראַכעם
|
|-
|רחום־וחנון
|ראַכעם־וועכאַנען
|
|-
|רחל
|ראָכל
|
|-
|ראַכמען
ראַכמאָנים
|
|-
|רחמנים־בני־רחמנים
|ראַכמאָנים־בניי־ראַכמאָנים
|
|-
|רחמנא־יצילנו
|ראַכמאָנע־יעציליינו
|
|-
|רחמנות
|ראַכמאָנעס
|
|-
|רחמנות־פנים
|ראַכמאָנעס־פּאָנעם
|
|-
|רייע
רייעס
|
|-
|ריבית
|ריבעס
|
|-
|ריווח (אָדער אַמאָל רווח)
ריווחים
|רייוועך
|רעוועך
רעוואָכים
|
526

רעדאקטירונגען