אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|רודף
רודפים
|רוידעף
ראָדפֿים
|
|-
רודפי־כבוד
|רוידעף־קאָוועד
רוידפֿע־קאָוועד (לויט "מאָדערן ייִדיש־ענגליש ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך" פֿון אוריאל ווײַנרײַך)
רוידפֿע־קאָוועד
 
(אָדער אַמאָל ראָדפֿע־קאָוועד לויט "אַרומנעמיק ייִדיש־ענגליש ווערטערבוך" פֿון חיים באָכנער און שלום ביינפֿעלד)
|
|-
|רודף־שלום
רודפי־שלום
|רוידעף־שאָלעם
ראָדפֿע־שאָלעם
|
|-
|רווח
רווחים
|רעוועך
רעוואָכים
|
|-
|רוח־הקודש
|רועך־האַקוידעש
|
|-
|רוח־חיים
|רועך־כאַיִם
|
|-
|רוח־שטות
|רועך־שטוס
|
|-
|רוחניות
|רוכניִעס
|
|-
|רועה־זונות
רועי־זונות
|רויע־זוינעס
רויע־זוינעס
|
|-
526

רעדאקטירונגען