אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
(מער לשון-קודש ווערטער מיט פאָנעטיק צוגעשריבן.)
|-
|רביעי
|רעוויִיִ
|רעוויִי
|
|-
רגלים
|רעגל
רעגאָלים (אָדער אַמאָל ראַגלאַיִם
|
|-
|רגלים
|ראַגלאַיִם
|
|-
|רגע
|רעגע
|
|-
|רגע־כמימרא
|רעגע־קעמימרע
|
|-
|רדיפה
רדיפות
|רעדיפֿע
רעדיפֿעס
|
|-
|-
|רואה־חשבון
רואי־חשבון
|רויע־כעזשבם
רויע־כעזשבם
|
|-
526

רעדאקטירונגען