אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "שיכון סקווירא"

אמתע פאקטען
(אמתע פאקטען)
פארשידענע זאכן האט מען כסדר צוגעלייגט ווי למשל אז מ׳קען נישט ארויסשיקן תלמידים צו אנדערע מקומות גיין לערנען, אדער שידוכים מוז מען טוען נאר פון סקווירא.
 
אייןווי תקנהאויך וואסהאט קומטמען נאךבאצווינגען פוןאז דעםמען פריערדיקןזאל סקווערערמער רבי׳ןנישט ז"למאכן איזבאזונדערע אזמנינים. מעןוואס זאלביז נארדאן דאווענעןהאט איןמען דערגעמעגט גרויסערמאכעןווען שטאטישעראיינער שול, אוןהאט נישט מאכןגיט באזונדערע מנינים.געפילט, די תקנה האט יארן שפעטער נאכדעם גורם געווען א שטארקע רעוואליציע, ווען אידן זענען ארויס פון סקווירא און דער רבי האט ארויסגרעדט שארף דערקעגן.
 
== זעט אויך ==
אַנאנימער באַניצער