אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "שיכון סקווירא"

מ (א קורצע פאקט)
מיט דער צייט איז געווארן אז יעדער איינוואוינער דארף אננעמען די סקווירא מנהגים, האט דאס אומבאקוועם געמאכט אט די אידן וואס זייער יוחס איז פון א שטארקער מסורה, פארוואס דארף איך מוותר זיין פון מיין אפשטאם, און אננעמען מנהגים וואס איז פרעמד פון אוקריינע, דאס האט גורם געווען אז פיל משפחות האבן זיך ארויסגצויגען, אדער זיך מגייר געווען און געטוישט זייער מסורה און מנהגים מבית אבותם, אין די צייטן פונעם היינטיגן רבי׳ן האט מען כסדר צוגעלייגט תקנות וואס איז חל אויף יעדן תושב וואס איז נישט געווען פון אנהויב אן, און דאס האט גורם געווען עגמת נפש פאר ביידע צדדים,
 
פארשידענע זאכן האט מען כסדר צוגעלייגט ווי למשל אז מ׳קען נישט ארויסשיקן תלמידים צו אנדערע מקומות גייעןגיין לערנען, אדער שידוכים מוז מען טוען נאר פון סקווירא.איין תקנה וואס קומט נאך פון דער סקווירא רבי ז"ל איז אז מען זאל נאר דאווענען אין די גרויסע שטאטישע שול, און נישט מאכן באזונדערע מנינים. א תקנה וואס האט נאכדעם גורם געווען א שטארקע רעוואליציע, ווען אידן זענען ארויס פון סקווירא און דער רבי האט ארויסגרעדט שארף דערקעגין.
 
איין תקנה וואס קומט נאך פון דעם פריערדיקן סקווערער רבי׳ן ז"ל איז אז מען זאל נאר דאווענען אין דער גרויסער שטאטישער שול, און נישט מאכן באזונדערע מנינים. די תקנה האט נאכדעם גורם געווען א שטארקע רעוואליציע, ווען אידן זענען ארויס פון סקווירא און דער רבי האט ארויסגרעדט שארף דערקעגן.
 
== זעט אויך ==
78,753

רעדאקטירונגען