אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "איציק פעפער"

* [[פאר גרויס און קליין]], מינסק 1930
* [[פּלאַקאַטן אױף בראָנזע]], מאקסקווע 1931
* [[פלאסטןפּלאַסטן]], כארקאוו 1932
* געזאמלטע ווערק, עהרשטער באנד כארקאוו 1932
* [[געקליבנס]], מאסקווע 1933
* [[לעבן זאל דאס לעבן]], כארקאוו 1934
* לידער און פאעמעס, כארקאוו 1934
* [[מיט היינטיקע אויגן]], כארקאוו 1934
* [[פיילן אויף מיילן]], קיעוו 1935
* [[קראַפֿט]], קיעוו 19351936
* [[דס גאלדענע פיקסל]], מאסקווע 1938
* [[יונגע צייטן]], מאסקווע 1939
* [[אין א מזלדיקע שעה]], קיעוו 1941
* [[מלחמה באַלאַן]], מאסקווע 1943
* [[היימלאנד]], ניו יארק 1944
* [[רויטארמייאיש]], ניו יארק תשי"ד
* [[אַ שטײן צו אַ שטײן]]
1,326

רעדאקטירונגען