אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "רשימה:תנאים"

760 בייטן אראפגענומען ,  פֿאַר 3 יאָר
טייל לינקען פארראכטן
(טייל לינקען פארראכטן)
 
|[[שמעון הצדיק]]
|-
|[[דוסא בן הרכינס|רבי דוסא בן הרכינס]]
|
|(1) ערשטע<br /> חבורה
|[[אנטיגנוס איש סוכו]],<br />([[שמעון הצדיק]])
|-
|[[מיאשא|רבי מיאשא]]
|
|(6) זעקסטע<br /> חבורה
|רבי אליעזר בן דגלאי||||*||||||||(1) מאל <ref>תמיד פ"ג מ"ח</ref> ||
|-
|[[רבי אליעזר בן הורקנוס|רבי אליעזר בן הורקנוס<br />רבי אליעזר הגדול]]
|[[ראש ישיבה]]
|* (8) אכטע<br /> חבורה
|[[רבן יוחנן בן זכאי]]<br />[[שמאי הזקן]]
|-
|[[רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי|רבי אליעזר בנו של ר"י הגלילי]]
|
|* (10) צענטע <br /> חבורה
|
|-
|[[אליעזר בן יעקב|רבי אליעזר בן יעקב]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||(2) צווייטן<br /> דור תנאים||||||(41) מאל||
|-
|[[אלעזר המודעי|רבי אליעזר המודעי]]
|
|(8) אכטע<br /> חבורה
|[[רבן יוחנן בן זכאי]]
|-
|[[אלעאי|רבי אלעאי]]||||* (9) ניינטע<br /> חבורה||(4) פערטן<br /> דור תנאים||||||(1) מאל||
|-
|רבי אלעזר בן דמא||||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||*||רבי ישמעאל
|רבי אלעזר בן מתיא||||*||||||||(1) מאל <ref>יבמות פ"י מ"ג</ref>||
|-
|[[אלעזר בן עזריה|רבי אלעזר בן עזריה]]||||(9) ניינטע<br /> חבורה||(4) פערטן<br /> דור תנאים||||||(43) מאל||
|-
|[[אלעזר בן ערך|רבי אלעזר בן ערך]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||(8) מאל||
|-
|רבי אלעזר בן פילא||||*||||||||(1) מאל <ref>טהרות פ"ז מ"ט</ref> ||
|-
|[[אלעזר בן פרטא|רבי אלעזר בן פרטא]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||(2) צווייטן<br /> דור תנאים||||||(1) מאל||
|-
|[[אלעזר בן צדוק|רבי אלעזר ברבי צדוק]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||(2) צווייטן<br /> דור תנאים||||||(20) מאל||
|-
|[[אלעזר בן שמוע|רבי אלעזר בן שמוע<br />רבי אלעזר (סתם)]]
|[[עשרה הרוגי מלכות]]
|(10) צענטע <br /> חבורה
|[[רבי עקיבא]]
|-
|[[אלעזר ברבי שמעון|רבי אלעזר ברבי שמעון]]
|
|(11) עלפטע<br /> חבורה
|[[יידישע יארן ג'תת"ק - ג'תתקצ"ט|ג' אלפים תתק"י]] תקופה
|(3) מאל
|[[שמעון בר יוחאי|רבי שמעון בר יוחאי]]
|-
|[[אלעזר המודעי|רבי אלעזר המודעי]]
|
|(9) ניינטע <br /> חבורה
|
|-
|[[חנינא בן דוסא|רבי חנינא בן דוסא]]||מלומד בניסים||(8) אכטע<br /> חבורה||(2) צווייטן<br /> דור תנאים|||||||(3) מאל||
|-
|[[חנינא סגן הכהנים|רבי חנינא סגן הכהנים]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||(2) צווייטן<br /> דור תנאים|||||||(12) מאל||
|-
|[[חנמאל המצרי]]
|
|-
|[[חנניא בן חכינאי|רבי חנניא בן חכינאי]]||[[עשרה הרוגי מלכות]]||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||(3) מאל||
|-
|[[חנניא בן עקשיא|רבי חנניא בן עקשיא]]||||*||||||||(2) מאל||
|-
|[[חנניא בן תרדיון|רבי חנניא בן תרדיון]]||[[עשרה הרוגי מלכות]]||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||(2) מאל||
|-
|[[טרפון|רבי טרפון]]||||(9) ניינטע<br /> חבורה||||||||(65) מאל||
|-
|ידוע הבבלי||||*||||||||(1) מאל <ref>בבא מציעא פ"ז מ"ט</ref>||
|רבי יהודה בן אבא||||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||*||
|-
|[[רבי יהודה בןבר אלעאי|רבי יהודה ברבי אלעאי]]
|
|(10) צענטע <br /> חבורה
|רבי יהודה בן בבא||||*||||||||(8) מאל||
|-
|[[יהודה בן בתירא|רבי יהודה בן בתירא]]
|
|(7) זיבטע<br /> חבורה
|רבי יהושע בן הורקנוס||||*||||||||(1) מאל <ref>סוטה פ"ה מ"ה</ref>||
|-
|[[יהושע בן חנניה|רבי יהושע בן חנניה]]
|
|* (8) אכטע<br /> חבורה
|רבי יהושע בן מתיא||||*||||||||(1) מאל <ref>עדיות פ"ב מ"ד</ref>||
|-
|[[יהושע בן קרחה|רבי יהושע בן קרחה]]
|
|(9) ניינטע <br /> חבורה
|רבי יוחנן בן מתיא||||*||||||||(1) מאל <ref>בבא מציעא פ"ז מ"א</ref>||
|-
|[[יוחנן בן נורי|רבי יוחנן בן נורי]]||||*||||||||(43) מאל||
|-
|רבי יוחנן הסנדלר||||(10) צענטע <br /> חבורה||||||||(4) מאל <ref>יבמות פי"ב מ"ה, כתובות פ"ה מ"ד, אבות פ"ד מי"א, כלים פ"ה מ"ה</ref>||
|יוסי בן חוני||||*||||||||(1) מאל <ref>זבחים פ"א מ"ב</ref>||
|-
|[[רבי יוסי בן חלפתא|רבי יוסי<br />רבי יוסי בן חלפתא]]
|
|(10) צענטע <br /> חבורה
|רבי יוסי בן קיסמא||||*||||||||(1) מאל <ref>אבות פ"ו מ"ט</ref>||
|-
|[[יוסי הגלילי|רבי יוסי הגלילי]]||||(10) צענטע <br /> חבורה||||||||(27) מאל||
|-
|רבי יוסי הכהן||חסיד||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||(6) מאל <ref>עדיות פ"ח מ"ב, אבות פ"ב מ"ח (2X), פ"ב מ"ט (2X), פ"ב מי"ב</ref>||[[רבן יוחנן בן זכאי]]
|[[רבי ישמעאל]]||||(9) ניינטע<br /> חבורה||||||||(90) מאל||
|-
|[[ישמעאל בן אלישע כהן גדול|רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||*||
|-
|רבי ישמעאל בנו של<br /> רבי יוחנן בן ברוקה||||(9) ניינטע<br /> חבורה||||||||(3) מאל <ref>בבא קמא פ"י מ"ב, סנהדרין פי"א מ"א, אבות פ"ד מ"ה</ref>||
|[[יידישע יארן ג'ת"ש - ג'תשצ"ט|ג' אלפים תשכ"ח]] תקופה
|(1) מאל
|[[מיאשא|רבי מיאשא]]
|-
|נחום המדי||||*||||||||(5) מאל <ref>שבת פ"ב מ"א, נזיר פ"ה מ"ד (3X), בבא בתרא פ"ה מ"ב</ref>||
|רבי נחוניא בן גודגדא||||*||||||||(1) מאל <ref>עדיות פ"ז מ"ט</ref>||
|-
|[[נחוניא בן הקנה|רבי נחוניא בן הקנה]]
|
|(7) זיבטע<br /> חבורה
|[[רבי עקיבא]]||||(9) ניינטע<br /> חבורה||||||||(335) מאל||
|-
|[[פפייס|רבי פפייס]]||(7) זיבטע<br /> חבורה||||||||||(7) מאל||
|-
|[[צדוק|רבי צדוק]]||||(8) אכטע<br /> חבורה||||||||(20) מאל||
|-
|[[שמאי הזקן]]
|רבי שמעון בן יהודה||||*||||||||(4) מאל <ref>מעשר שני פ"ג מ"ג, מכות פ"ג מ"ו, שבועות פ"א מ"ה, נגעים פ"י מ"ח</ref>||
|-
|[[שמעון בר יוחאי|רבי שמעון בר יוחאי]]
|[[ספר הזהר]]
|(11) עלפטע<br /> חבורה
|[[רבי עקיבא]]
|-
|רבי [[רבי שמעון בן מנסיא]]||||*||||||||(3) מאל <ref>חגיגה פ"א מ"ז, אבות פ"ו מ"ח(2) מאל</ref>||
|-
|רבי שמעון בן ננס||||(9) ניינטע<br /> חבורה||||||||(5) מאל||
|רבי שמעון בר רבי||||(11) עלפטע<br /> חבורה||||||||(1) מאל <ref>מכות פ"ג מט"ו</ref>||
|-
|[[שמעון שזורי|רבי שמעון שזורי]]
|
|*(10) צענטע <br /> חבורה
604

רעדאקטירונגען