אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "איציק פעפער"

 
==װערק==
* [[שפּענער]], קיעוו 1922
*קראַפֿט
* [[וועגן זיך און אזוינע ווי איך]], קיעוו 1924
*פּלאַקאַטן אױף בראָנזע
* [[פראסטע טריט]], קיעוו 1925
* [[געפֿונענע פֿונקען]], 1927
*אַ שטײן צו אַ שטײן
* [[יאַטן]], כאַרקאָוו 1928
*װעגן זיך און אַזױנע װי איך
* [[בליִענדיקע מיסטן]], כארקאוו 1929
* [[געוועטן]], קיעוו 1930
*די שאטנס פון ווארשעווער געטא
* [[פאר גרויס און קליין]], מינסק 1930
*[[רויטארמייאיש]]
* [[פּלאַקאַטן אױף בראָנזע]], מאקסקווע 1931
* [[פלאסטן]], כארקאוו 1932
* [[לעבן זאל דאס לעבן]], כארקאוו 1934
* [[פיילן אויף מיילן]], קיעוו 1935
* [[קראַפֿט]], קיעוו 1935
* [[דס גאלדענע פיקסל]], מאסקווע 1938
* [[יונגע צייטן]], מאסקווע 1939
* [[צען מעשהלעך]], קיעוו 1939
* [[גרויסע גרענעצן]], קיעוו 1939
* [[וואונדערלאנד]], קיעוו 1940
* [[אין א מזלדיקע שעה]], קיעוו 1941
* [[מלחמה באַלאַן]], מאסקווע 1943
* [[רויטארמייאיש]], ניו יארק תשי"ד
* [[אַ שטײן צו אַ שטײן]]
* [[די שאטנס פון ווארשעווער געטא]]
 
== דרויסנדיגע פארבינדונגען==
1,326

רעדאקטירונגען