אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "באַניצער רעדן:לערי ריינהארט"

pruv
(2015-08-22 …)
(pruv)
{| class="float-center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background:#efefef; color:black" align="center" LANG="en"
: <sup><span die "ltr" >{{ns:2}}&nbsp;&#x200E;</span>'''[[user:{{BASEPAGENAME}}|{{BASEPAGENAME}}]]'''&nbsp;·&nbsp;[[user:{{BASEPAGENAME}}/common.css|/common.css]]&nbsp;·&nbsp;[[user:{{BASEPAGENAME}}/common.js|/common.js]]&nbsp;·&nbsp;[[c:user:{{BASEPAGENAME}}|c:]]&nbsp;·&nbsp;[[d:user:{{BASEPAGENAME}}|d:]]&nbsp;·&nbsp;[[m:user:{{BASEPAGENAME}}|m:]]&nbsp;·&nbsp;[[m:user:{{BASEPAGENAME}}/global.css|m:…/global.css]]&nbsp;·&nbsp;[[m:user:{{BASEPAGENAME}}/global.js|m:…/global.js]]&nbsp;·&nbsp;[[w:en:user:{{BASEPAGENAME}}|w:en:]]&nbsp;·&nbsp;[[special:Prefixindex/user:{{BASEPAGENAME}}|all subpages]]&nbsp;[[special:Prefixindex/user talk:{{BASEPAGENAME}}|T]]&nbsp;·&nbsp;<!--
|-
| align="center" colspan="2" |
<span dir="ltr" >The phonetic transcription of «<span לעריclass="nowrap" >«&nbsp;לערי&nbsp;ריינהארט &nbsp;»</span> is <span class="nowrap" LANG="he" >/lɛʁi &nbsp;ʁɑjnhɑʁt/</span> <span class="nowrap" >(leri &nbsp;raynhart).</span></span><br />
<!--
 
<span dir="ltr" >The phonetic transcription of <span class="nowrap" LANG="he" >«&nbsp;[[s:yi:בייַ מיר ביסטו שיין|בײַ&nbsp;מיר&nbsp;ביסטו&nbsp;שיין]]&nbsp;»</span> is <span class="nowrap" >/bɑj&nbsp;mɪʁ&nbsp;bɪstu&nbsp;ʃɛyn/</span> <span class="nowrap" >([[w:en:Bei Mir Bistu Shein|bay&nbsp;mir&nbsp;bistu&nbsp;sheyn]]).</span><br />&nbsp;</span><br />
[https://toolserver.org/~River/cgi-bin/count_edits?user={{BASEPAGENAMEE}}&dbname=wikidatawiki_p&machread=1]&nbsp;·&nbsp;
 
-->
-->[{{SERVER}}/?title=special:ListUsers&limit=1&username={{BASEPAGENAMEE}} rights]&nbsp;·&nbsp;'''[[special:Notifications|Notifications]]'''&nbsp;·&nbsp;[[special:centralAuth/{{BASEPAGENAMEE}}|Global&nbsp;account&nbsp;information]]</sup>
{{Softredirect|1=testwiki:user talk:{{PAGENAME}}|2=<span dir="ltr" >testwiki:user talk:<span dir="ltr" >{{PAGENAME}}</span></span>}}
: <sup>'''PAGEID:'''&nbsp;{{PAGEID}}&nbsp;· [https:{{SERVER}}/?curid={{PAGEID}}# links&nbsp;'''here''']&nbsp;· '''REVISIONID:'''&nbsp;{{REVISIONID}}&nbsp;· [https:{{SERVER}}/?oldid={{REVISIONID}}# permanent&nbsp;link]&nbsp;(2015-08-22)&#x200E;</sup>
|-
| align="right" | [[image:Redirectltr.png|right]]
| align="left" dir="ltr" | [[user talk:Gangleri]]
|-
| align="right" | [[Image:Redirectltr.png|right]]
| align="left" dir="ltr" | [[user talk:לערי ריינהארט]] aka "''Gangleri''"
|-
| align="right" | [[Image:Redirectltr.png|right]]
| align="left" dir="ltr" | '''[[testwiki:user talk:לערי ריינהארט]] aka "''Gangleri''"'''
|}<!--
 
|-
| align="center" colspan="2" dir="ltr" | [[image:Redirectltr.png|left]] [[user talk:Gangleri]]
|-
| align="center" colspan="2" dir="ltr" | [[image:Redirectltr.png|left]] [[user talk:לערי ריינהארט]] aka "''Gangleri''"
|-
| align="center" colspan="2" dir="ltr" | [[image:Redirectltr.png|left]] '''[[testwiki:user talk:לערי ריינהארט]] aka "''Gangleri''"'''
 
-->
<br clear="all" />
<!--
 
**only at sandbox subpages**
<center dir="ltr" >This page is an '''user sandbox page'''.<br />'''SUBPAGENAME''':&nbsp;'''{{SUBPAGENAME}}'''&nbsp;&ndash; '''[[mediawiki:Sandbox]]''':&nbsp;'''{{int:Sandbox}}'''&nbsp;<sup>[[w:en:mediawiki:Sandbox]]</sup></center>
----
 
-->
<center>
: <sup><span dir="ltr" class="plainlinks" >SITENAME: '''{{SITENAME}}'''&nbsp;· '''language:'''&nbsp;{{CONTENTLANG}}:&nbsp;'''[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang={{CONTENTLANG}}}}#top <span dir="ltr" LANG="{{CONTENTLANG}}" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}}}</span>]'''&nbsp;· &nbsp;[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=en}}#top <span dir="ltr" LANG="en" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|en}}</span>''']&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=de}}#top <span dir="ltr" LANG="de" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|de}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=es}}#top <span dir="ltr" LANG="es" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|es}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=fr}}#top <span dir="ltr" LANG="fr" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|fr}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=it}}#top <span dir="ltr" LANG="it" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|it}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=ru}}#top <span dir="ltr" LANG="ru" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|ru}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=zh}}#top <span dir="ltr" LANG="zh" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|zh}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=ar}}#top <span dir="ltr" LANG="ar" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|ar}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=he}}#top <span dir="ltr" LANG="he" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|he}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=hi}}#top <span dir="ltr" LANG="hi" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|hi}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|uselang=eo}}#top <span dir="ltr" LANG="eo" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|eo}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}}}#footer #footer]</span></sup><!--
 
special:version
 
-->
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >[[special:version|local curent version]]: {{CURRENTVERSION}}&nbsp;· versions&nbsp;at&nbsp;[[b:special:version|b:]]&nbsp;· [[c:special:version|c:]]&nbsp;· [[d:special:version|d:]]&nbsp;·&nbsp;[[testwikidata:special:version|d2:]]&nbsp;· '''[[m:special:version|m:]]'''&nbsp;· [[mw:special:version|mw:]]&nbsp;· [[n:special:version|n:]]&nbsp;· [[q:special:version|q:]]&nbsp;· [[s:special:version|s:]]&nbsp;· '''[[testwiki:special:version|t:]]'''&nbsp;·&nbsp;[[test2wiki:special:version|t2:]]&nbsp;· [[v:special:version|v:]]&nbsp;· [[voy:special:version|voy:]]&nbsp;· [[w:special:version|w:]]&nbsp;· [[wikt:special:version|wikt:]]&nbsp;· [[w:en:special:version|w:en:]]&nbsp;· [[m:special:sitematrix#{{CONTENTLANG}}|m:special:sitematrix#{{CONTENTLANG}}]]&nbsp;· [[template:Wikivar]]&nbsp;·&nbsp;<sup>[[m:template:Wikivar|m:]]&lrm;</sup></span></sup>
: <sup><span dir="ltr" class="plainlinks" >'''mediawiki:Sidebar'''&nbsp;'''[{{fullurl:mediawiki:Sidebar|uselang={{CONTENTLANG}}}}#top <span dir="ltr" LANG="{{CONTENTLANG}}" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}}}</span>]'''&nbsp;· &nbsp;[{{fullurl:mediawiki:Sidebar/en|uselang=en}}#top <span dir="ltr" LANG="en" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|en}}</span>''']&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/de|uselang=de}}#top <span dir="ltr" LANG="de" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|de}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/es|uselang=es}}#top <span dir="ltr" LANG="es" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|es}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/fr|uselang=fr}}#top <span dir="ltr" LANG="fr" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|fr}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/it|uselang=it}}#top <span dir="ltr" LANG="it" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|it}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/ru|uselang=ru}}#top <span dir="ltr" LANG="ru" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|ru}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/zh|uselang=zh}}#top <span dir="ltr" LANG="zh" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|zh}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/ar|uselang=ar}}#top <span dir="ltr" LANG="ar" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|ar}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/he|uselang=he}}#top <span dir="ltr" LANG="he" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|he}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/hi|uselang=hi}}#top <span dir="ltr" LANG="hi" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|hi}}</span>]&nbsp;· [{{fullurl:mediawiki:Sidebar/eo|uselang=eo}}#top <span dir="ltr" LANG="eo" >{{#LANGUAGE:{{CONTENTLANG}}|eo}}</span>]</span></sup>
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >[{{fullurl:special:Preferences}}#top <span dir="ltr" LANG="en" >your]&nbsp;[{{fullurl:special:Preferences|uselang=en}}#top <span dir="ltr" LANG="en" >local preferences]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=de}}#mw-prefsection-personal <span dir="ltr" LANG="de" >Einstellungen</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=es}}#mw-prefsection-rendering <span dir="ltr" LANG="es" >Preferencias</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=fr}}#mw-prefsection-editing <span dir="ltr" LANG="fr" >Préférences</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=it}}#mw-prefsection-rc <span dir="ltr" LANG="it" >Preferenze</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=ru}}#mw-prefsection-watchlist <span dir="ltr" LANG="ru" >Настройки</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=zh}}#mw-prefsection-gadgets <span dir="ltr" LANG="zh" >设置</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=ar}}#mw-prefsection-betafeatures <span dir="ltr" LANG="ar" >تفضيلات</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=he}}#mw-prefsection-betafeatures <span dir="ltr" LANG="he" >העדפות</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=hi}}#top <span dir="ltr" LANG="hi" >मेरी वरीयताएँ</span>]&nbsp;· [{{fullurl:special:Preferences|uselang=eo}}#top <span dir="ltr" LANG="eo" >Preferoj</span>]</span></sup><!--
 
user:{{BASEPAGENAME}}
 
-->
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >user&nbsp;/&nbsp;&lrm;'''<span dir="ltr" >{{ns:2}}</span>'''&lrm;:&nbsp;&lrm;'''<span dir="ltr" >[[user:{{BASEPAGENAME}}|{{BASEPAGENAME}}]]</span>&lrm;'''&nbsp;·&nbsp;[{{SERVER}}/?title=special:ListUsers&limit=1&username={{BASEPAGENAMEE}} rights]&nbsp;·&nbsp;[[special:Prefixindex/user:{{BASEPAGENAME}}|all subpages]]&nbsp;[[special:Prefixindex/user talk:{{BASEPAGENAME}}|T]]&nbsp;·&nbsp;[[user:{{BASEPAGENAME}}/common.css|&lrm;/common.css]]&nbsp;·&nbsp;[[user:{{BASEPAGENAME}}/common.js|/common.js]]&nbsp;·&nbsp;[[user:{{BASEPAGENAME}}/Archive/previous user page|/previous user page]]&nbsp;·&nbsp;[[special:Prefixindex/user:{{BASEPAGENAME}}/Archive|archives]]&nbsp;[[special:Prefixindex/user talk:{{BASEPAGENAME}}/Archive|archived talks]]&nbsp;· [[b:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|b:]]&nbsp;· [[c:user:{{BASEPAGENAME}}|c:]]&nbsp;· [[d:user:{{BASEPAGENAME}}|d:]]&nbsp;·&nbsp;[[testwikidata:user:{{BASEPAGENAME}}|d2:]]&nbsp;· [[m:user:{{BASEPAGENAME}}|m:]]&nbsp;· [[mw:user:{{BASEPAGENAME}}|mw:]]&nbsp;· [[n:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|n:]]&nbsp;· [[q:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|q:]]&nbsp;· [[s:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|s:]]&nbsp;· [[testwiki:user:{{BASEPAGENAME}}|t:]]&nbsp;·&nbsp;[[test2wiki:user:{{BASEPAGENAME}}|t2:]]&nbsp;· [[v:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|v:]]&nbsp;· [[voy:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|voy:]]&nbsp;· [[w:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|w:]]&nbsp;· [[wikt:{{CONTENTLANG}}:user:{{BASEPAGENAME}}|wikt:]]&nbsp;· [[w:en:user:{{BASEPAGENAME}}|w:en:]]&nbsp;·&nbsp;[[w:user:{{BASEPAGENAME}}|w:]]&nbsp;·&nbsp;[[:en:user:{{BASEPAGENAME}}|:en:]]&lrm;</span></sup><!--
 
special:foobar
 
-->
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >&nbsp;[{{fullurl:special:WhatLinksHere/{{FULLPAGENAME}}|uselang=en}}#top <span LANG="en" >'''local'''&nbsp;WLH]&lrm;&nbsp;· [{{fullurl:special:RecentChanges|uselang=en}}#top <span LANG="en" >'''local'''&nbsp;RC]&lrm;&nbsp;· [{{fullurl:special:Logs|uselang=en}}#top <span LANG="en" >'''local'''&nbsp;logs]&lrm;&nbsp;· [{{fullurl:special:WatchList|uselang=en}}#top <span LANG="en" >'''local'''&nbsp;watchlist]&lrm;&nbsp;<sup>[{{fullurl:special:WatchList/edit|uselang=en}}#top <span LANG="en" >&nbsp;edit]</sup>&lrm;&nbsp;· [{{fullurl:special:Contributions/{{BASEPAGENAME}}|uselang=en}}#top <span LANG="en" >'''local'''&nbsp;ontributions]&lrm;&nbsp;· [[mediawiki:Common.css|'''local'''&nbsp;mediawiki:Common.css]]&nbsp;· [[mediawiki:Common.js|'''local'''&nbsp;mediawiki:Common.js]]&nbsp;· [[mediawiki:Gadgets-definition|'''local'''&nbsp;mediawiki:Gadgets-definition]]&nbsp;· '''[[special:Notifications|local notifications]]'''<br />[[m:user:{{BASEPAGENAME}}/global.css|m:…'''/global.css''']]&nbsp;·&nbsp;[[m:user:{{BASEPAGENAME}}/global.js|m:…'''/global.js''']]&nbsp;·&nbsp;[[special:centralAuth/{{BASEPAGENAMEE}}|'''global'''&nbsp;account&nbsp;information]]&nbsp;· [https://tools.wmflabs.org/guc/?user={{URLENCODE:{{BASEPAGENAME}}|WIKI}} '''global'''&nbsp;user&nbsp;contributions]<!--
 
&nbsp;· [https://toolserver.org/~River/cgi-bin/count_edits?user={{BASEPAGENAMEE}}&dbname=wikidatawiki_p&machread=1]&nbsp;·&nbsp;
 
--></span></sup><!--
 
PAGEID related links
 
-->
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >'''PAGEID:'''&nbsp;{{PAGEID}}&nbsp;· [https:{{SERVER}}/?curid={{PAGEID}}#top links&nbsp;'''here''']&nbsp;· <sup>[https:{{SERVER}}/?curid={{PAGEID}}&action=purge# purge&nbsp;↺]&nbsp;· [https:{{SERVER}}/?curid={{PAGEID}}&action=edit&section=0# section=0]</sup>&nbsp;· '''REVISIONID:'''&nbsp;{{REVISIONID}}&nbsp;· [https:{{SERVER}}/?oldid={{REVISIONID}}# permanent&nbsp;link]&nbsp;· (layout:&nbsp;2015-0809-22)17…b&nbsp;[https://fi.wikipedia.org/?curid=468081#x200Etop LTR]&nbsp;[https://ug.wiktionary.org/?curid=5716#top RTL]&nbsp;short)&lrm;</span></sup><!--
 
testing and validation links related languages / dialects
 
-->
: <sup><span dir "ltr" class="plainlinks" >'''testing and validation links:'''&nbsp;[[user:בײַ מיר ביסטו שיין#BiDi_issues|BiDi issues]]&nbsp;· [[user:I18n|gadget issues]]&nbsp;· '''[[#related languages]] / [[#related dialects]]'''&nbsp;· [[/local notes]]</span></sup>
</center>
----
<!--
 
 
-->
[[Image:Þórsmörk Júli 1996.jpg|thumb|leftright|400px|[http://media.tonlist.is/Popptonlist Þórsmörk, Júli 1996]]]
<span dir="ltr">The phonetic transcription of « לערי ריינהארט » is /lɛʁi ʁɑjnhɑʁt/ (leri raynhart).</span><br />
{{Softredirect|d:user talk:{{PAGENAME}}}}
[[Image:Þórsmörk Júli 1996.jpg|thumb|left|400px|[http://media.tonlist.is/Popptonlist Þórsmörk, Júli 1996]]]
[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=purge}} purge]
__TOC__
== <span dir="ltr" >Welcome&lrm;&nbsp;<span id="Welcome" dir="ltr" >{{PAGENAME}}</span>&nbsp;to&nbsp;<span id="WelcomeToSITENAME" dir="ltr" >{{SITENAME}}</span>!</span> ==
: ‫·‏[[user:לערי ריינהארט|לערי ריינהארט]]‏·‏[[user talk:לערי ריינהארט|T]]‏·‏[[m:user:לערי ריינהארט|m]]‏:‏[//meta.wikimedia.org/wiki/user_talk:%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98?action=history Th]‏·‏[[m:user talk:לערי ריינהארט|T]]‏·‏[[m:special:Emailuser/לערי ריינהארט|email me]]‏·‏‬ 09:02, 27 סעפטעמבער 2015 (UTC)
 
== Subskribo ==
[[User:Gangleri|Gangleri]] | [{{SERVER}}{{localurl:User Talk:Gangleri|action=history}} Ti] | [[{{ns:User_talk}}:Gangleri|T]] 15:24, 23 Jan 2005 (UTC)
2,043

רעדאקטירונגען