אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "פאראייניגטע קעניגרייך"

(יארהונדערט)
 
די בריטישע סאסייאיטי איז פארמערטע מיטל-קלאס מענטשן אין נומער און אין אויסקוק{{מקור}}, און דאס אנהאלטן א הויך סטאנדארטע לעבן איז די העכסטע פריאריטי{{מקור}}. מאטריאלע פארמעגן, אזויווי פאמיליע היים, אויטאס, אפלייענסעס, און קליידונג איז וויכטיג, און מערערע פאמיליעס נעמען זיך וואקאציעס איבער'ן יאר. דאס וואויל-זיין פון די קינדער ווערט דארט שטארק אבאכטעט און מערערע עלטערן אינוועסטירן זייערע געלטער צו קענען געבן א גוטע עדזשיוקעישן פאר זייערע קינדער.
 
בריטישע הייזער זענען געבויט מיט קאנקרעט ציגל אדער פאלשע קאנקרעט בילדינג מאטריאל ווייל די פייכקייטפייכטקייט פון די קלימאט קען ברענגען די העלצער צו פארפוילט ווערן. צענטראלע [[צענטראל-הייצונג]] איז היינט ברייט צושפרייט. אין די פריערדיגע יארן פלעגן רוב נוצן אינדיווידיועלע פייערן און הייצונג דיווייסעס. אין גענעראל זענען בריטישע מענטשן מער טאלעראנט צו פייכקייטפייכטקייט און פרעסטלדיגקייט און ווייניגער טאלעראנט צו היץ פון העכער 80 פארנהייטפארענהייט (26 סעלסיוסצעלסיוס) דעגרי. די קליידונג שפיגלט אפ די קלימאט און וואלענע גוטס, ספעציעל טוויד (א דיקע מין וואל), זענען באקאנטע פראדוקטן. בריטישע מענטשן וועלן ענדערש קויפן ווייניגער{{מקור}} אבער בעסערע קוואליטעט קליידער וואס האלטן לאנג, הגם דאס קען נישט געזאגט ווערן אויף די שנעלע טויש פון די מאדעס פון די יונגע קולטור.
אין עסן האט בריטאניע נישט געהאט קיין גוטע רעפוטאציע. די בריטישע האבן ליב איבער-געקאכטע גרינצייג{{מקור}} און אומגעזונטע געפרעגלטע עסן{{מקור}}. היינט איז עס שוין אסאך בעסער ווען מען ברענגט אריין מער אייראפעאישע און אזיען סטיל עסן. די בריטישע זענען נישט קיין קאווע טרונקער נאר וועלן ליבערשט נעמען א טיי און אויסווארטן ווילאנג עס קילט זיך אויס{{מקור}}. זיי האבן דאך אסאך צייט...
 
די בריטישע מענטשן וועלן אייביג{{מקור}} באלאנגן צו א געוויסע גרופע מיט וועלכע זיי טיילן זיך פרייד און טרויער. זיי האבן גוטע הערצער{{מקור}} אבער וועלן ווייניג ארויסווייזן עמאציאנלע געפילן{{מקור}}. מען{{מקור}} זאגט אז היינט טוישט זיך דאס שוין.
אין עסן האט בריטאניע נישט געהאט קיין גוטע רעפוטאציע. די בריטישע האבן ליב איבער-געקאכטע גרינצייג{{מקור}} און אומגעזונטע געפרעגלטע עסן{{מקור}}. היינט איז עס שוין אסאך בעסער ווען מען ברענגט אריין מער אייראפעאישעאייראפעאישן און אזיעןאזיאטישן סטיל עסן. די בריטישע זענען נישט קיין קאווע טרונקער נאר וועלן ליבערשט נעמען א טיי און אויסווארטן ווילאנג עס קילט זיך אויס{{מקור}}. זיי האבן דאך אסאך צייט...
ס'איז וועלט באקאנט אז די בריטישע זענען פוילע מענטשן{{מקור}} וואס האבן אסאך צייט. עס זענען פאראן צענדליגער ווערטלעך אויפ'ן חשבון פון די בריטישע. דער אמת איז{{מקור}} אז פאר די אמעריקאנער באפעלקערונג, וועלכע האבן גאר נאנטע פריינטשאפט מיט די בריטישע, איז זייער געלאסנקייט די מערסטע אויפפאלנד ווייל אין אמעריקע איז פאראן א יאגנעדיגע אטמאספערע וואס ווערט נישט געזען{{מקור}} אין די גאנצע וועלט. אן אויסלענדישער וועט דאס נישט אזוי שנעל באמערקן{{מקור}} ווייל ווי אימער יענער וואוינט איז זיין לאנד מער רואיג און געלאסן{{מקור}} ווי אין אמעריקע.
די בריטישע מענטשן וועלן אייביג{{מקור}} באלאנגן צו א געוויסע גרופע מיט וועלכע זיי טיילן זיך פרייד און טרויער. זיי האבן גוטע הערצער{{מקור}} אבער וועלן ווייניג ארויסווייזן עמאציאנלע געפילן{{מקור}}. מען{{מקור}} זאגט אז היינט טוישט זיך דאס שוין.
 
ס'איז וועלט באקאנט אז די בריטישע זענען פוילעגעלאסענע מענטשן{{מקור}} וואס האבן אסאך צייט. עס זענען פאראן צענדליגער ווערטלעך אויפ'ן חשבון פון די בריטישע. דער אמת איז{{מקור}} אז פאר די אמעריקאנער באפעלקערונג, וועלכע האבן גאר נאנטע פריינטשאפט מיט די בריטישע, איז זייער געלאסנקייט די מערסטע אויפפאלנד ווייל אין אמעריקע איז פאראן א יאגנעדיגעיאגנדיגע אטמאספערע וואס ווערט נישט געזען{{מקור}} אין דידער גאנצעגאנצער וועלט. אן אויסלענדישער וועט דאס נישט אזוי שנעל באמערקן{{מקור}} ווייל ווי אימער יענער וואוינט איז זיין לאנד מער רואיג און געלאסן{{מקור}} ווי אין אמעריקע.
 
== געזונט קעיר און וועלפעיר ==
75,774

רעדאקטירונגען