אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "װיקיפּעדיע:אדמיניסטראטארן"

 
== כללים פאר די סיסאפן ==
* נישט בלאקירן קיינעם אויב מען האט א געפעכט מיט יענעם. ווייל מען איז א נוגע בדבר, נאר אויב מען ווארט און קיין איין אנדער סיסאפ וויל נישט קער נעמען האט מען נישטזאל קייןדאס ברירה.נאר וויפלטוען צייטביז דארףווילאנג מעןדער ווארטן?ענין אסאךווערט מאלאיבערגענומען אפארדורך טאגא אוןאנדער אסאךסיסאפ מאלוואס איז דאסנישט וויכטיגקיין אויףנוגע דיבדבר. [[סעקונדע]]נאר אז יענער געבט ארויס [[פריוואטקייט]], זאלאויב מען דאסווארט נאר טועןאון ביזקיין ווילאנגאיין דעראנדער עניןסיסאפ ווערטוויל איבערגענומעןנישט דורךקער אנעמען אנדערהאט סיסאפ וואס איזמען נישט קיין נוגעברירה. בדבר.
: וויפל צייט דארף מען ווארטן?
 
אסאך מאל אפאר טאג און אסאך מאל איז דאס וויכטיג אויף די [[סעקונדע]] אז יענער געבט ארויס [[פריוואטקייט]].
* נישט בלאקירן IP אדרעסן אויף א לאנגע וויילע פון וועגן 2 סיבות.
# עס קען ווערן אימער געטוישט צו אנדערע אומשולדיגע באנוצערס.
98

רעדאקטירונגען