אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "יאאכים פאן ריבענטראפ"

ער האט פארלאזט זיין דיפלאמאטיש ארבעט, און געווארן א [[וויין]] סוחר, אין 1930 האט ער זיך געטראפן מיט [[היטלער]], און אין 1932 זיך אנגעשלאסן אינעם [[נאצי]] [[פארטיי]], ער איז געגעבן געווארן א מעדאל פון כבוד דורך דעם [[עס עס]].
 
אין 1933, ווען [[היטלער]] איז געקומען צו די [[מאכט]], איז ער געווארן [[מיניסטארן|מיניסטער]], פאר ספעציעלע אנגעלעגנהייטן, ער האט אנגעפירט די פארהאנדלונגען מיט [[ענגלאנד]], אויפן ים קרעפטן פארשטענדעניש. דער דייטשלאנד-[[יאפאן]] פאקט, אפילו עס האט קיין אפעקטיווע מיינונג ניט געהאט, אבער ווען [[איטאליע]] האט זיך צוגעשלאסן, איז עס געווארן דער פאקט פון די אקסיס.
 
אין יאר 1936, איז ער געשיקט געווארן אויף [[ענגלאנד]] אלס [[אמבאסאדאר]], וואס ער האט אנגעהאלטן ביז 1938, ווען ער איז צוריקגערופן געווארן קיין [[בערלין]], ווי ער איז געווארן אויסערן מיניסטער, אויפן פלאץ פון קאנסטאנטין פאן נויראט, און זייענדיק א פייערליכע אנהענגער פון היטלער, האט היטלער געקענט אנגיין מיט זיינע פינסטערע פלענער.
1,762

רעדאקטירונגען