אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "יידישע קאמף ארגאניזאציע"

קיין רעדאקטירונג רעזומע
דאסדי איז'''יידישע דערקאמף יידישערארגאניזאציע''' נאמען([[פויליש]]: פון''Żydowska Organizacja Bojowa'' ZOB, [[העברעיש]]: ''ארגון יהודי לוחם'') איז געווען די ארגאניזאציע פון אויפשטענדלער אין דער [[ווארשעווע געטא]], געפירט דורך [[מרדכי אנילעוויטש]].
 
די פארטייען אינעםאין דער ארגאניזאציע זענען בעיקר געווען פון די ציוניסטישע פארטייען, און די [[בונד]], רעליגיעזע יידן האבן א טייל גענומען אינעם קאמף, מיט די גוטהייסונג פון פארשידענע רבייםרבי'ס, און רבנים פונעםפון דער געטא.
אין [[פויליש]] ZOB, און אין [[העברעיש]] ארגון יהודי לוחם.
 
דערדי גרינדונג פונעםפון דער ארגאניזאציע אין 1942, איז די אומשטענדן פונעםפון דער געטא, נאכן אפשיקן 300,000 יידן, אויףקיין [[טרעבלינקע]] ווי זיי זענען אומגעקאמעןאומגעקומען, און געציילטע מענטשן האבן באוויזן צו אנטלויפן פון דארט, און צוריק אין געטא מיט א מאפע, און דעטאלן וואס גענוי קומט פאר אין דידעם פלאץ וואס האט געהייסן אויסזידלונג, ווי מען גייט אריבער צו א בעסערע וווינונג.
די פארטייען אינעם ארגאניזאציע זענען בעיקר געווען פון די ציוניסטישע פארטייען, און די [[בונד]], רעליגיעזע יידן האבן א טייל גענומען אינעם קאמף, מיט די גוטהייסונג פון פארשידענע רביים, און רבנים פונעם געטא.
 
דער גרינדונג פונעם ארגאניזאציע אין 1942, איז די אומשטענדן פונעם געטא, נאכן אפשיקן 300,000 יידן, אויף [[טרעבלינקע]] ווי זיי זענען אומגעקאמען, און געציילטע מענטשן האבן באוויזן צו אנטלויפן פון דארט, און צוריק אין געטא מיט א מאפע, און דעטאלן וואס גענוי קומט פאר אין די פלאץ וואס האט געהייסן אויסזידלונג, ווי מען גייט אריבער צו א בעסערע וווינונג.
 
דעמאלט אט זיך דער פלאן צוזאמען געשטעלט, אז יידן וועלן נקמה נעמען, און שטארבן מיט כבוד.
 
יידן מיט אן ארישע אויסזען, זענען אריבערגעשיקט געווארן צוםצו דער אנדערעאנדערער זייט וואנט, וויוואו זיי האבן אנעפאנגען פארהאנדלן מיט פוילישע [[פארטיזאנער]] גרופעס, און מיט אונטערוועלט גרופעס, זיי האבן געקויפט רעוואלווערן, גראנאטן, קוילן, און באקומען פונעם פוילישן אלטן מיליטער, וואס איז אויך געווען א פארטיזאנערפארטיזאנע גרופע, אסאך אמוניציע, און מאטעריאל צו אונטערשטעלןאונטערצושטעלן באמבעס, און מינעס.
 
דידאס ערשטע מאל וואס זיי זענען ארויס אויפןאויף דער גאס, און אפגעשטעלט אן אפשיק, איז געווען יאנואר 43', ווי זיי האבן זיך אריינגעמישט צווישן די מאסן, און אינמיטן האבן זיי אומגעברענגט די עס עס וועכטער, און דערנאך געפירט א קאמף קעגן די זעלנער וואס זענען געקאמעןגעקומען העלפן, עטליכע יידן זענען געהרגט געווארן אין די שלאכטן, אבער די באן איז קיינמאל נישט ארויס געפארן פונעםפוו דער סטאנציע.
 
די יידישע קעמפער האבן אומגעברענגט אסאך יידן, וואס האבן קאלאבארירט מיט די נאציס, ווי די [[ארדענונגסדינסט]], מוסרים, און אנדערע וואס האבן געדינט די אינטערעסן פון די פיינט.
 
ערב [[פסח]] 43', האט זיך אנגעפאנגען די אויפשטאנד, און אין אנהייב האבן די יידן באוויזן אפצושטויסן די נאציס, אבער די נאציס האבן זיך ווי פארשטענדליך נישט געקעמפט לויט די עטיקעט פון א קריג, און ספעציעל קעגן די יידן, און האבן אנגעפאנגען פארברענען די הייזער אויף אירע איינוווינער, א בונקער אדער א קעלער, ווי מען האט געטראפן מענטשן האבן זיי אריינגעלאזט גאז, און אזוי זיי דערשטיקט צום טויט.
 
א טייל פון די יידן איז געלונגען צו אנטלויפן צוםצו פוילישעדער פוילישער זייט, דורכן סוער סיסטעם[[אפגאנג-קאנאל]]ן און טונעלן, אבער ס'מערהייט יידן וואס האבן נאך געלעבט אין ווארשע זענען אומגעקאמעןאומגעקומען, די געטא איז געפאלן כ''ז ניסן.
 
זעט אויך [[מיליטערישע יידישע פאראייניקונג]]
[[קאַטעגאָריע:יידישע פוילישע היסטאריע]]
[[en: Jewish Combat Organization]]
79,502

רעדאקטירונגען