אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "װיקיפּעדיע:קלארשטעלונג"

תיקונים
(תיקונים)
פאלגענדפאלגנד זענען עטליכע קלארשטעלונגןקלארשטעלונגען וואס איז וויכטיג צו נעמען אין אכט נעמען בעת איר באנוצטבאניצט זיך מיטןמיט דער [[וויקיפעדיע]], די רשות דא צו ליינען איז אויף די פאלגענדעפאלגנדע תנאים און אייער הסכמה צו זיי.
 
מיר זענען דאנקבאר אויב איר וועט אייניגן פון אייער צייט דאס דרוכליינעןדורכליינען דעם גאנצן בלאט. און מיר האפן איר וועט הנאה האבן פון דידער איבערלעבונג וואס וויקיפעדיע שטעלט אייך צו.
== נישטא קיין קאנטראקט; באגרעניצטער לייסענס. ==
ביטע מאך זיכער אז דו פארשטייסט אז די אינפארמאציע וואס ווערט דא צוגעשטעלט איז אהערגעשטעלט אויף א פרייע און אומזינסטע אופן, און עס איז נישט אפגעראכטן געווארן קיין שום אפמאכן אדער קאנטראקטן צווישן דיר און און די בעלי בתים פון די פאונדאוציע אדער אנדערע באנוצער אין דעם סייט, די בעלי בתים פון די סערווערס וואס אין זיי איז געסטארעזשט די ענציקלאפעדיע, די פריוואטע פינאנציעלע ביישטייערער צו '''וויקיפעדיע''', יעדע מנהל פון פון אלע פראיעקטן, טעכניקער אדער יעדער סיי וואסארא אנדערע מענשט וואס איז פארבינדען אויף סיי וואסארא אופן צו דעם פראיעקט אדער אנדערע וואס זענען עקספאוזט צו דיין טענה אויף א דירעקטע וועג. עס ווערט דיר געגעבן א [[GNU_FDL|באגרעניצטער רשות]] פון דא צו קאפירן טעקסט, און אויך בילדער
 
== נישטא קיין קאנטראקט; באגרעניצטער לייסענס.ליצענס ==
די אינפארמאציע ווערט אייך אהערגעשטעלט אומזינסט, און עס איז '''נישטא''' קיין שום אפמאך אדער פארשטענדעניש '''נישט''', צווישן דיר און '''וויקיפעדיע''' אין צוזאמנהאנג צו דיין באניצונג אדער יעדע סיי וואסערע דיינער אן ענדערונג אין די אינפארמאציע, קיינער אין וויקיפעדיע איז נישט פאראנטווארטליך אויף קיין שום ענדערונג עדיט, צולייגונג אדער אויסמעקעריי פון אלע אינפארמאציע, וואס דו ביסט אויסגעשטעלט צו שרייבן אין '''וויקיפעדיע''' אדער אין סיי וואסארא אנדערע פראיעקט פארבינדן צו איר.
ביטע מאךמאכט זיכער אז דואיר פארשטייסטפארשטייט אז די אינפארמאציע וואס ווערט דא צוגעשטעלט איז אהערגעשטעלט אויף א פרייעפרייען און אומזינסטעאומזינסטן אופן, און עס איז נישט אפגעראכטן געווארן קיין שום אפמאכן אדער קאנטראקטן צווישן דיראייך און און די בעלי בתים פון דידער פאונדאוציעפונדאציע אדער אנדערע באנוצערבאניצער אין דעם סייט, די בעלי בתים פון די סערווערס וואס אין זיי איז געסטארעזשטאיינגעשפייכלערט די ענציקלאפעדיע, די פריוואטע פינאנציעלע ביישטייערער צו '''וויקיפעדיע''', יעדעיעדער מנהל פון פון אלע פראיעקטן, טעכניקער אדער יעדער סיי וואסארא אנדערע מענשטמענטש וואס איז פארבינדעןפארבינדן אויף סיי וואסארא אופן צו דעם פראיעקט אדער אנדערע וואס זענען עקספאוזט צו דייןאייער טענה אויף א דירעקטעדירעקטן וועג. עס ווערט דיראייך געגעבן א [[GNU_FDL|באגרעניצטערבאגרעניצטן רשות]] פון דא צו קאפירן טעקסט, און אויך בילדער .
 
די אינפארמאציע ווערט אייך אהערגעשטעלט אומזינסט, און עס איז '''נישטא''' קיין שום אפמאך אדער פארשטענדעניש '''נישט''', צווישן דיראייך און '''וויקיפעדיע''' אין צוזאמנהאנג צו דייןאייער באניצונג אדער יעדע סיי וואסערע דיינער אן ענדערונג אין די אינפארמאציע, קיינער אין וויקיפעדיע איז נישט פאראנטווארטליך אויף קיין שום ענדערונג עדיטרעדאקטירונג, צולייגונג אדער אויסמעקעריי פון אלע אינפארמאציע, וואס דואיר ביסטזענט אויסגעשטעלט צו שרייבן אין '''וויקיפעדיע''' אדער אין סיי וואסארא אנדערע פראיעקט פארבינדן צו איר.
==דינא דמלכותא דינא==
די שרייבער אין וויקיפעדיע פארפליכטן זיך צו האנדלן אין איינקלאנג צום געזעץ מיטן גענצליכן תמימות, מיט א פערזענליכער און פובליק פאראטווארטליכקייט נישט צו ברעכן דאס געזעץ און נישט צו וואנדאליזירן די אינהאלט וואס ערשיינען אויפן סייט. עס איז נישט ערלויבט אריינצוברענגן טעקסט אדער פיילס פון סייטס וואס זענען באשיצט מיט קאפי רייט געזעצן, לשון הרע, פארשמוצנגן קעגן מענשטן, אדער א עבירה פון יעדן סיי וואסארא אנדערע געזעץ, אריינגערעכנט אויפצודעקן סודות פון לאנד, פריוואטע דאקומענטן, פריוואטקייט אינפארמאציע וואס פארשטערן די פריוואטקייט געזעצן פון דאס לאנד, פאנטענטן און ביזנעס סודות, און ביישפילן פון אנדערע.
 
==דינא דמלכותא דינא==
די שרייבער אין וויקיפעדיע פארפליכטן זיך צו האנדלןהאנדלען אין איינקלאנג צום געזעץ מיטן גענצליכן תמימות, מיט א פערזענליכער און פובליק פאראטווארטליכקייט נישט צו ברעכן דאס געזעץ און נישט צו וואנדאליזירן די אינהאלט וואס ערשיינען אויפן סייט. עס איז נישט ערלויבט אריינצוברענגן טעקסט אדער פיילס פון סייטס וואס זענען באשיצט מיט קאפי רייט געזעצן, לשון הרע, פארשמוצנגן קעגן מענשטן, אדער א עבירה פון יעדן סיי וואסארא אנדערע געזעץ, אריינגערעכנט אויפצודעקן סודות פון לאנד, פריוואטע דאקומענטן, פריוואטקייט אינפארמאציע וואס פארשטערן די פריוואטקייט געזעצן פון דאס לאנד, פאנטענטן און ביזנעס סודות, און ביישפילן פון אנדערע.
 
ארטיקלןוואנדאליזירן וואנדאליזםארטיקלען במזיד איז אן עבירה פון אינטערנעטאינטערנעץ געזעץ.
 
וויקיפעדיע איזנעמט נישט קיין אחריות אויף קאפי רייטקאפירעכט פארלעצונגןפארלעצונגען, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא ברעכונגבארעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אלייןסאליינס.
 
=== יורסדוקציעיוריסדיקציע און לעגאליטעט פון דידעם אינהלאט ===
וויקיפעדיע איז נישט אחריות אויף קאפי רייט פארלעצונגן, לשון הרע, ארויסלאזן בשמוצינגן אויף אנדערע מענטשן, אדער סיי וואסארא ברעכונג פון סיי וואסארא געזעץ, אריינגערעכנט די ארויסגעבן סודות פון סיי וואסארא לאנד, פריוואטע דאקומענטן, ביישפילן, פאטענטן און ביזנעס סודות, און די פאראנטווארטליכקייט אויף די אקטן ליגן בלויז אויף די שרייבערס אלייןס.
די וויקיפעדיע דאטעבאזעדאטנבאזע איז געסטארעזשטאיינגעשפייכלערט אויף א סערווער אין דידעם שטאט [[פלארידע]] אין די [[פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע]], און דאס איז אויפגעהאלטן און רעפערענץ צו די שוץ צוגעשטעלט דורך די לאקאלע און פעדאראלע געזעץ.
=== יורסדוקציע און לעגאליטעט פון די אינהלאט ===
די וויקיפעדיע דאטעבאזע איז געסטארעזשט אויף א סערווער אין די שטאט [[פלארידע]] אין די [[פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע]], און דאס איז אויפגעהאלטן און רעפערענץ צו די שוץ צוגעשטעלט דורך די לאקאלע און פעדאראלע געזעץ.
 
===וויקיפעדיע איז אויסגעשטעלט צו אנטהאלטן מעגליכע אינהאלט קעגן דייןאייער געזעץ===
געזעצן פון דייןאייער לאנד אדער יוריסדיקציע קען מעגליך נישט באשיצעןבאשיצן אדער ערלויבן די זעלביגע סארט פארם פון רייד אדער פארשפרייטונג.
 
וויקיפעדיע טוט חלילה נישט צורעדן צו ברעכן סיי וואסארא געזעצן; און קען נישט זיין פאראנטווארטליך פאר די עבירות פון די געזעצן, זאלט איר חלילה לינקן צו דעם דאומעין אדער נוצן, איבערקאפירן, אדער פובליצירן די אינפארמאציע דא אנאהאלטן.
 
עס איז זייער מעגליך אז פובליקירן די אינפארמאציע דא קען זיין אן עבירה לויט די געזעצעןגעזעצן פון דייןאייער לאנד אדער רעליגיע וואס האט די יוריסדיקציע דארטן פון ווי דואיר קוקסטליינט די אינפארמאציע.
 
=== האנדל-מארקעס ===
 
=== נישטא קיין פארמאלער חברים איבערקוק איינער אויפן אנדערן ===
מיר ארבייטעןארבעטן אויף וועגן צו סעלעקטירן ארויסהייבן און אונטערשטרייכן פארלעסליכע ווערסיעס פון ארטיקלן.
 
אונזער אקטיווער קהילה פון רעדאקטארן באנוצן זיך מיט ספעציעלע געצייג דערפאר, ווי די [[לעצטע ענדערונגן]] זייט, און [[ספעציעל:נייעבלעטער]] פיעדס צו מאניטערן נייע און טוישענדע אינהאלט. פון דעסטוועגן דאך, איז וויקיפדיע נישט איוניפארמעלי חברים איבערגעקוקט; בשעת ליינער קענען טאקע פארעכטן פעילערן, אדער טאקע זיך אריינלאזן און נאכקוקען און איבערגיין זייערע חברים'ס ארבייט, האבן זיי אבער נישט קיין שום לעגאלע פליכט דאס צו טאן, דעריבער זענען אלע אינפארמאציע וואס איר ליינט דא אן א אחריותדיגער ווארענטי אויף איר פאסיגקייט פאר סיי וואסארא ציל פון אייער דאס נוצן. אפילו די ארטיקלן וואס זענען יא איבערגעקוקט געווארן, און אפילו די [[אויסדערוועלטעוויקיפעדיע:אויסדערוויילטע ארטיקלןארטיקלען|אויסדערוויילטע ארטיקלען]], קען דאס שפעטער געטוישט ווערן אויף צום שלעכט, נאכדעם וואס זיי זענען איבערגעקוקט געווארן.
 
'''קיין איינע פון די ביישטייערער, ספאנסערס, אדימיניסטראטורן, אדער סיי ווער אנדערשט פארבינדן מיט וויקיפעדיע אין סיי וואסארא וועג וואס נאר אימער קען נישט זיין פאראנטווארטליך פאר די ערשיינונג אויסזעהן פון סיי וואסארא פאלטשע אדער פארלוימדונג אינפארמאציע אדער פאר אייער באנוץ פון די אינפארמאציע אנטהאלט אדער געלינקט פון דיזע וועב בלעטער.'''
==וויקיפעדיע טראגט נישט קיין שום אחריות==
'''קיין שום פארגיטיגונג פון קאנסקווענסיאלע שאדן קען נישט אנגעקלאגט ווערן אין קיין שום פארעם קעגן וויקיפעדיע, וויבאלד דא איז א וואלענטירליכער פראיעקט פון פריוואטע מענשטן, וואס ווערט אנטוויקלט אויף א פרייען פארעם כדי צו באשאפאן א אפענע זאמעלונג דירעקטירט פון אינפארמאטיווע מקורות, קאלטוראלע און באלערנדע.'''
 
===איר באנוצט זיך מיט וויקיפעדיע בלויז אויף אייער אייגענע אחריות===
ביטע כאפט אן אלע מעגליכקייטן וואס פארלאנגן זיך צו איינזעהןאיינצוזען אז אלע אינפארמאציע וואס איר זענט קונה פון '''וויקיפעדיע''' איז ריכטיג און פעסטגעשטעלט.
 
אם יש הצעות כלשהן בנוגע לפעילויות מסוכנות, בלתי-חוקיות או לא מוסריות, זכור שכולם יכולים לכתוב מידע זה ב'''וויקיפדיה''', והם עשויים להיות לא מתאימים בכדי לספק עבורך את המידע, שנודע לך לגביו צורך באמצעי זהירות הולמים, או בצעדים שבהם אתה יכול לנקוט כדי למנוע פציעה, נזק גופני או כל נזק אחר לעצמך, ברכוש או מוניטין.
מהיותה של ויקיפדיה התנדבותית, אין היא אחראית לכל נזק שיגרם בשל הסתמכות על הערכים, ובמידה ומתגלה הפרה של הכללים, תעשה כל מאמץ לתקן את הערך.
 
== וויקיפעדיע איז נישט קיין מקור פאר פראפעשענלפראפעסינעלע עצות ==
אויב זענט איר אין געברויך פון פראפעסיאנאלעפראפעסיאנעלע הילף אדער עצות, צום ביישפיל, רפואה, דאקטעריי, לעגאליטעט, הלכה, מנהג, פינאנציעל, אדער סכנה מענענזשמענטבאהאנדלן, א.א.וו. דאן ביטע זוכט אויף א פראפעסיאנאלער עקספערט וואס איז געליינסענסט און געלערענטגעלערנט אין דעם פעלד.
 
===נישט קיין הלכות אנווייזונגןאנווייזונגען===
=== נישט קיין געזונטהייט אנווייזונגןאנווייזונגען===
וויקיפעדיע איז כולל אסאך סוביעקטן וועגן רפואה. טראץ דעם קענען מיר נישט צוזאגן בשום אופן אז די אינפארמאציע איז פארלעסלעך. אפילו ווען אלץ איז געשריבן ריכטיק איז נישטא קיין גאראנטי אז עס איז צוגעפאסט צו אייערע סימפטאמען.
ויקיפדיה כוללת נושאים רפואיים רבים; למרות זאת, '''איננו יכולים להבטיח בשום אופן''' שהמידע בהם נכון. אין שום בטחון שכל משפט במאמר הנוגע בנושאיים רפואיים הינו אמת, נכון או מדויק. אפילו אם נקבעת עובדה רפואית נכונה, ייתכן שהיא לא תהיה מתאימה לגביך או לגבי הסימפטומים שלך.
 
המידע הרפואי אותו נותנת '''ויקיפדיה''' הנו, במקרה הטוב, בעל אופן כללי ואינו יכול להוות תחליף לעצת '''מומחה רפואי''', כלומר, רופא מורשה, אחות, רוקח או כל אדם אחר מסוג זה. '''ויקיפדיה''' אינה רופא.
 
מובן שאתם מוזמנים לתרום לערכים ב[[רפואה]] או [[בריאות]] ואתם יכולים לעשות שימוש בכל חומר שתמצאו כאן תחת [[הרשיון לשימוש חופשי של GNU]].
 
===נישט קיין מקור פאר געזעצעליכע אנווייזונגן===
 
79,421

רעדאקטירונגען