ווארצגאנג

הצטרף ב־22 יאַנואַר 2009
(←‏מיינע חברים ניקס: צוגעלייגט הסבר)
- אבער איך בין מיט זיי טויט מחולק און איך האלט נישט ווי פוילישער אז מע'מעג שווייגן. איך האלט נישט ווי רוני אז ממעג באגיין אומרעכטן צו מעקן בלעטער פארשפארן בלעטער און בלאקירן באנוצער ווען מען וויל געווינען א מחלוקה. איך האלט נישט ווי שמאלץ אז פון נישט זיך מוחה זיין און ח"ו פאשטיקן עוולות איז מען רואיגער און געשמאקער דאס לעבן, איך האלט נישט ווי שלום בערגער נאר איך האלט אז קודם זאל מען שרייבן אביסל, בעסער ווי גארנישט. - איך דאנק זיי אבער אלע פארן מיך לערנען זייערע געפילן און וויסענשאפן. און וויסן וויאזוי זיך צו ספראווען מיט זייערע שטערונגן.
 
==מיין ארבייט דא==
וועט איר דאך פרעגן בין איך קלוגער ווי פוילישער אז איין מענטש קען זיך שלאגן מיט א רבים? בין איך דען קלוגער ווי רוני אז איך א באנוצער קען זיך שלאגן מיט א סיסאפ וואס קען מיט איין קוועטש פון א קנעפל מיך בלאקירן און צוניש לייגן הונדערטע שעות פון ארבייט. בין איך קלוגער פון שמאלץ אז פון האבן א גרויס מויל און זיך קריגן כסדר וועל איך האבן איין חבר? בין איך קלוגער פון שלום בערגער אז עם הארצות און שטות איז ערגער פון אלע עבירות. ניין! אבער מיין רבי גאנגלערי האט מיר געזאגט און געפאדערט: וויקיפעדיע איז גרעסער ווי איין אדער זעקס מיליאן לעבענעס. עס וועט אין די ענדע נעמען אונזערע אלע חסרונות און מעלות צוזאמן מיט אונזערע זינד און קנאות'ער שוואכקייטן און נסיונות און העלפן די לעבן פון אונזערע דורות וואס וועלן אונז שוין נישט קענען און וויסן אבער אונזער ארבייט איז נישט להבל ולריק ווייל זייער עקזיסטענץ איז אונזער מוה און פלאג, אפילו זיי אנערקענען און דערקענען אונז נישט.
וועט איר דאך פרעגן בין איך קלוגער ווי פוילישער אז איין מענטש קען זיך שלאגן מיט א רבים? בין איך דען קלוגער ווי רוני אז איך א באנוצער קען זיך שלאגן מיט א סיסאפ וואס קען מיט איין קוועטש פון א קנעפל מיך בלאקירן און צוניש לייגן הונדערטע שעות פון ארבייט. בין איך קלוגער פון שמאלץ אז פון האבן א גרויס מויל און זיך קריגן כסדר וועל איך האבן איין חבר? בין איך קלוגער פון שלום בערגער אז עם הארצות און שטות איז ערגער פון אלע עבירות. ניין!
 
וועט איר דאך פרעגן בין איך קלוגער ווי פוילישער אז איין מענטש קען זיך שלאגן מיט א רבים? בין איך דען קלוגער ווי רוני אז איך א באנוצער קען זיך שלאגן מיט א סיסאפ וואס קען מיט איין קוועטש פון א קנעפל מיך בלאקירן און צוניש לייגן הונדערטע שעות פון ארבייט. בין איך קלוגער פון שמאלץ אז פון האבן א גרויס מויל און זיך קריגן כסדר וועל איך האבן איין חבר? בין איך קלוגער פון שלום בערגער אז עם הארצות און שטות איז ערגער פון אלע עבירות. ניין! אבער מיין רבי גאנגלערי האט מיר געזאגט און געפאדערט: וויקיפעדיע איז גרעסער ווי איין אדער זעקס מיליאן לעבענעס. עס וועט אין די ענדע נעמען אונזערע אלע חסרונות און מעלות צוזאמן מיט אונזערע זינד און קנאות'ער שוואכקייטן און נסיונות און העלפן די לעבן פון אונזערע דורות וואס וועלן אונז שוין נישט קענען און וויסן אבער אונזער ארבייט איז נישט להבל ולריק ווייל זייער עקזיסטענץ איז אונזער מוה און פלאג, אפילו זיי אנערקענען און דערקענען אונז נישט.
 
בין איך דען משוגע צו ארבייטן פאר יענעם? אן דעם וואס יענער איז מכיר טובה? אבער די אמת איז אז איך האב ליב מיך מער ווי מיינע קינדער און אייניקלעך און דאס שרייבן און לערנען דא מאכט מיר אויכט אן הנאה אז וויסן ווערט אקומילירט און סארטירט און איך בין א באדייטענער חלק דערפון. - על כל פנים א מינימאלער טייל פון דעם ריזיגן פראיעקט.
 
לעבן זאל וויסן! לעבן זאל דער וויקיפעדיע! לעבן זאל דער דעת ה'! ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם וועד. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד! זאלן מיר אלע זוכה זיין צו די גאולה שלימה צו גיין קעגן משיח צדקינו ומלכינו כ"ק אדמו"ר שליט"א (ר' אהרן) בראשינו. אכי"ר.
1,143

רעדאקטירונגען