אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "המספיק"

4 בייטן צוגעלייגט ,  פֿאַר 15 יאָר
קיין רעדאקטירונג רעזומע
[[בילד:Hamaspik.gif|left]]'''המספיק''' איז געגרינדעט געווארן און עקזיסטירט היינט צו געבן פאר מענטשן מיט [[דיסעביליטיס]] די געלעגנהייט פון דערגרייכן די מערסטע פונקציעס וואס איז מעגליך און די באקוועמסטע קוואליטי פון לעבן. די ארבייט פון אנטוויקלען און ווירקליך דערגרייכן די מאקסימום מעגליכקייטן פון יעדן פערזאן ווערט אויסגעפירט דורך קוואליפיצירטע פראפעסיאנעלע שטאב מיטגלידער, אין א היימישע אטמאספערע פון ליבשאפט און רעספעקט.
 
דער סטרוקטור פון '''המספיק''' איז א זעלבסשטענדיגע נעץ פון פריוואטע '''נאן-פראפיט''' ארגאניזאציעס, אלע מיט די זעלבע מיסיע און ציל, נוצנדיג געמיינזאמע רעגירונג קוועלער און טעכנישע הילף. דער פארלאנג אויף אונזערע סערוויסעס איז גאר הויך און אונזער ציל איז דערפאר צו גרינדן המספיק אגענטורן אין יעדע געגנט פון ארטאדאקסישן אידענטום. היינט צו טאגס זענען פארהאן המספיק אגענטורן אין [[ניו יארק סיטי]] סיטי און אין עטליכע [[קאונטיס]] פונעם [[האדסאן וועלי]] ראיאן. יעדע המספיק אגענטור ווערט געפירט זעלבסטשטענדיג, אונטער א באזונדערע "באורד אוו דירעקטארס" – געווענליך עלטערן און אנערקענטע פערזענליכקייטן וועלכע פארשטייען גוט די געברויכן פון מענטשן מיט דיסעביליטיס. יעדע המספיק אגענטור איז, אלזא, א "פראוויידער", א מיטגליד אינעם גרויסן נעץ פון המספיק אגענטורן.
 
זייענדיג א מאכטפולע פיגור אויפן פראנט פון סערווירן מענטשן מיט דיסעביליטיס, טוט המספיק ווייטער פארזעצן די הייליגע ארבייט, מיט ספעציפישע ענערגיע צו העלפן משפחות ביים ארטאדאקסישן אידענטום וועלכע זוכן דאס בעסטע אין אלע געביטן ביים העלפן יונגע און אלטע מענטשן מיט באגרעניצונגען צוזאמען מיט זייערע משפחה מיטגלידער.
קינדער און ערוואקסענע מענטשן מיט דיסעביליטיס באקומען היינט צו טאגס א ברייטע ליסטע פון סערוויסעס און פראגראמען, סיי אין די אייגענע היים און סיי אינדרויסן.
 
איר עקזעקטיוו דירעקטאר [[מאיר װערטהײמרווערטהיימר]] איז א [[מקורב למלכות]] וויסענדיג גענוי וויאזוי ארויסצושלעפן די געלטער פאר דעם וויכטיגן צוועק.
 
דערװײַל גײט אָן אַ ביטערע [[מחלוקה]] איבער׳ן בעלות פֿון המספּיק, װען פֿירער פֿונעם שטעטל [[קרית יואל]] ובראשם [[מאיר הירש]] װילן באַקומען בעלות אױף המספּיק, דער [[מחלוקה]] קען ברענגען אַ ריס אין די פֿירערשאַפֿט פֿוּן די [[אהרונים]], װאָרעם בײדע מאיר׳ס זענען [[אהרונים]], דערװײַל האַלט זיך דער [[אהרונים]] פֿירער רבי [[אהרן טײטלבױם]] שטיל (עס איז אונטרסאַנט צו זעהן װילאַנג ער װעט קענען האַלטן זײַן גרױס מױל פֿאַרמאַכט), און ער האָט זײ געשיקט צוּ אַ [[זבל״א]] [[בית דין]].
32,188

רעדאקטירונגען