אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "המספיק"

3 בייטן אראפגענומען ,  פֿאַר 16 יאָר
קיין רעדאקטירונג רעזומע
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אריינגערעכנט אין די ליסטע זענען, גאנץ קורצליך, די פאלגנדע סערוויסעס:
 
# רעזידענשאל – "גרופ האומס" פאר קינדער און ערוואקסענע, פריוואטע דירות אונטער "איי. עס. עס.", און "האום פעמילי קעיר" (קווארטיר ביי אנדערע משפחות).
 
# אינדערהיים – "רעזידענשאל העביליטעישאן" (נויטיגע הילף און טעראפי), "רע-אימבורסמענט" (פינאנציעלע הילף מיט אויסגאבן), "ענווייראנמענטל מאדיפיקעישאן" (רענאוואציעס צו מאכן דעם הויז באקוועם).
 
# הילף – "פעיס" פערזענליכע געהילפן, "מוח טראומא" הילף, "קעיר עט האום" סערוויס פאר קינדער, דזשאב טרענירונג און הילף, סערוויס קאארדינעישאן, דעי פראגראמען, דעי העביליטעישאן, רעספיט (בעיביסיטינג און וואקאציע), און "אוירלי אינטערווענשאן" (אונטערזיכונגען און טעראפי פאר קליינע קינדער).
 
אלע פראגראמען און סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט דורך סטעיט-סערטיפייד שטאב מיטגלידער, אונטער די אויפזיכט פון ניו יארק סטעיט'ס "אפיס אוו מענטל ריטארדעישאן ענד דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס" און "דעפארטמענט אוו העלט."
1,355

רעדאקטירונגען